Úvod Magazín Historie Ichtyosauři – stvořeni k životu v moři

Ichtyosauři – stvořeni k životu v moři

Redakční poznámka: Časopis Creation [Stvoření] je vydáván bez přestávky od roku 1978. Z toho důvodu občas publikujeme některé starší, ale zajímavé články z našeho archivu. Tento článek k takovým patří. Pro získání těch nejaktuálnějších poznatků za účelem výuky a sdílení informací doporučujeme našim čtenářům, aby si k takovému staršímu článku ještě vyhledali články novější, navrhované dole v sekci Související články a Další čtení [v angličtině].

Tisíce vědců se dnes zabývají rozšiřováním přírodovědeckých faktů o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Z článku CMI přeložil Pavel Kábrt – pavelkabrt@seznam.cz – 11/2017. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 18(2):14-15 v březnu 1996. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní služba stvoření/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./.

Geoff Chapman

Evoluční teorie říká, že se ryby vyvinuly v obojživelníky a obojživelníci v plazy, i když o těchto přechodech naprosto chybí důkazy ve zkamenělinách. Zvláště původ mořských plazů je akutním problémem pro evoluční teorii, protože evolucionisti tvrdí, že tito plazi se ve skutečnosti navrátili ze země zpět do vody.

Dobře známe některé mořské plazy, jako jsou třeba želvy nebo krokodýli, ale dříve existovali jiní zajímaví mořští plazi, jako byli mosasauři, ichtyosauři a plesiosauři. Existují určité důkazy, že plesiosauři by mohli být stále ještě naživu, ale ti ostatní zřejmě již vyhynuli.

Dokonale vyprojektováni

Ichtyosauři (‚ryboještěři‘) byli kolem šesti metrů dlouzí a podobali se rybám. Opravdu se vyvinuli z pozemských plazů? Opřeme-li se o důkazy ze zkamenělin, pak odpověď musí znít ohlušující ‚Ne‘! Slavný paleontolog profesor Alfred Romer napsal o ichtyosaurech toto: „Tito tvorové byli mimořádně dobře přizpůsobeni pro moře a jejich končetiny byly zcela nepoužitelné na souši.“1 Romer vyzdvihl, že ichtyosauři byli ‚velmi dobře adaptovaní pro existenci ve vodě’—což je způsob vyjadřování, kterým evolucionisté popisují skutečnost, že ichtyosauři byli dokonale vyprojektováni pro život ve vodě.

„Zkameněliny ichtyosaurů jsou četné. V polovině devatenáctého století bylo v břidlicovém dolu v německém Holzmadenu nalézáno zhruba 200 kusů ichtyosaurů za rok.“

Jejich oči a uši byly rozdílné od pozemských plazů, ideálně se hodily pro vidění a slyšení pod vodou. Romer předpokládal, že se vyvinuli z nějakých předchozích, méně adaptovaných předků, musel však připustit, že důkazy pro to chybí: „Charakteristické rysy ichtyosauří struktury vyžadovaly zcela evidentně dlouhý čas ke svému vývoji, a tudíž tato skupina musela začít existovat již velmi časně, avšak neznáme žádné jejich permské plazí předchůdce2 (zdůraznění dodáno). Dokonce i ty nejstarší známé nálezy ichtyosaurů jsou „již velmi specializované mořské typy“.3

Zkameněliny ichtyosaurů jsou četné. V polovině devatenáctého století bylo v břidlicovém dolu v německém Holzmadenu nalézáno zhruba 200 kusů ichtyosaurů za rok. Kostry byly napěchovány v horninách, mnohé z nich byly v neuvěřitelně skvělém stavu zachování a vykazovaly jasné pohřbení nějakou katastrofou.

Důkazy, že ichtyosauři rodili živá mláďata (stejně jako delfíni, velryby a někteří žraloci) přišly ze zkamenělin mladých plazů uchovaných uvnitř kostry dospělce. V některých případech byla samička ichtyosaura fosilizována právě v okamžiku porodu!

Když byly objeveny první zkameněliny těchto mořských plazů, myslelo se, že jedna z kostí na ocasu byla posunuta, a tak byly fosilie rekonstruovány s ocasem přímým do špice. Později se našly zkameněliny společně s nádherně zachovalým otiskem kůže a vědci si uvědomili, že ichtyosauři měli jak hřbetní, delfínům podobnou ploutev, tak i žralokům podobný ocas, a že zakončení hřbetu bylo přirozeně zahnuto tak, aby poskytovalo podporu spodní části ocasu!

Salto víry

Protože jsou své teorii evolucionisti hluboce oddáni, musí čelit situacím, ve kterých nejsou schopni podat vysvětlení — a tak skutečnost, že se ichtyosauři podobají rybám, se musí odstranit pomocí ‚konvergence‘. To ovšem vyžaduje, aby evolucionista udělal ohromující skok víry. Profesor Stephen Jay Gould napsal o ichtyosaurovi toto: „Tento mořský plaz se suchozemskými předky se tak mocně proměnil na ryby, že na přesně správném místě skutečně vyvinul hřbetní ploutev a ocas i s tím zcela správným hydrologickým designem. Evoluce těchto forem byla o to pozoruhodnější, protože proběhla z ničeho—onen dávný suchozemský plaz neměl na zádech žádný výstupek nebo plošku na ocasu, aby to fungovalo jako předstupeň.“4 (zdůraznění dodáno).

Ať mluví fakta!

Tvrzení, že ichtyosaurové vznikli ze suchozemských plazů, jednoduše neobstojí vědeckému prověřování. Neexistuje žádné pořadí zkamenělin, které by je spojovalo s jakýmkoliv tvorem, který procházel procesem ‚návratu do vody‘. I podle evolucionistického datování byl i ten nejstarší ichtyosaurus jasně ichtyosaurem. Uspořádání ichtyosauřích těl vykazuje nádherný důkaz stvořitelské konstrukce a designu.

Jestliže necháme jednoduše mluvit fakta sama za sebe, než abychom dovolili předpojatým představám zabarvovat naše závěry, ukazuje se být jasné, že se ichtyosauři nevyvinuli z ničeho, ale že byli stvořeni k tomu, co vždy plnili — žít život vedle dalších tvorů v moři!

Odkazy a poznámky

  1. A.S. Romer, Vertebrate Paleontology, University of Chicago Press, p. 119, 1966.
  2. Ref. 1, p. 120.
  3. Ref 1.
  4. Gould, S.J., ‚A Darwinian Paradox‘, Natural History, p. 40, 1979.

Související články

Další čtení

Související média

Kamikaze Ichthyosaur? Long-age thinking dealt a lethal body blow1

Související články

Kabala

29. března 2023

Ne všechno, co se tváří jako duchovní, tajemné a tím i přitažlivé, musí být také pravdivé a pro člověka užitečné.

Pohanství

22. března 2023

Pohanství je termín převzatý z křesťanské kultury pro všechna ne-abrahámovská náboženství. Vyznačují se především vírou v mnohobožství.

Panna Marie

1. března 2023

Zvolala jedna žena ze zástupu: Blaze té, která tě zrodila a odkojila. Ale On řekl: Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.

Reinkarnace ve východních náboženstvích

15. února 2023

Karma není závislá na vyšší moci či bohu, je považovaná za přírodní princip, který znamená ve zkratce „každá akce má svou reakci”.