Úvod Magazín Věda a filozofie Náboženství založená na 2 neslučitelných světonázorech – evolučním a stvořitelském

Náboženství založená na 2 neslučitelných světonázorech – evolučním a stvořitelském

Jeden z nejčastějších a nejrozšířenějších omylů je, že evoluční pohled na svět je vědecký, kdežto stvořitelský je ryze náboženský (filozofický). Věda však není schopna pozorovat ani opakovat jedinečné minulé události, jejichž pozůstatky objevené v současnosti lze interpretovat v zásadě dvěma vzájemně neslučitelnými způsoby – evolučně nebo stvořitelsky (biblicky). Evoluční přístup je ve skutečnosti založen na předpokladu naturalismu (materialismu) a nikoliv na vědeckých faktech (opakovatelných a ověřitelných vědeckých objevech). Světonázor vždy předchází interpretaci vědeckého objevu (ať už se jedná o studium následků minulosti nebo studium současných procesů), nikdy obráceně. Poněkud paradoxní je, že evoluční přístup je společným předpokladem (ateismus=bůh neexistuje nebo panteismus=jsoucno tvoří celek božské povahy) mnohem většího počtu náboženských systémů světa než stvořitelský – viz následující tabulka.

Z výše jmenovaných tří stvořitelských náboženských systémů pouze biblické křesťanství věří, že Stvořitel musí být zároveň i Vykupitelem a Spasitelem světa. Islám i Židovství se ve své podstatě staly humanistickými, neboť spoléhají v otázce spásy na lidské skutky navíc k víře ve Stvořitele. Všechna ostatní náboženství (pravý sloupec) jsou ve své podstatě evoluční, neboť předpokládají věčný časoprostorový vesmír, jehož vnitřními procesy (často zosobněnými bohy nebo bohyněmi) se vesmír vyvinul do své současné podoby.

Text připravil: Mgr. Libor Votoček.
Zdroj: The New Defender’s Study Bible, World Publishing, Inc. 2006

Související články

Století 21 #5 Mgr. Libor Votoček – O vzniku života a stvoření světa z pozice vědce a křesťana

18. března 2022

Podcast o tom, jak vznikl život, a jak chápat základní údaje o evoluční teorii a stvoření světa z pozice vědce a křesťana.

Století 21 #4 Libor Votoček – O podstatě světa z pozice vědce a křesťana

18. března 2022

Může být vědec křesťanem? Nevylučuje se vzájemně věda a křesťanství? Rozhovor o podstatě světa, smyslu života, hodnotách i pravdě z pozice vědce a křesťana.

Recenze knihy: Ve víru evoluce

19. ledna 2022

Tato kniha je určena hlavně lidem, kteří hledají odpovědi na otázky vzniku života, živých organismů a člověka. Autor sám cestou hledání prošel a tato problematika ho zajímá už od studentských let.

Bakterie „vyvíjející se přímo v laboratoři“?

17. ledna 2022

Některé laboratorně vykultivované bakterie získaly časem schopnost využívat citrát jako zdroj energie. Ohledně tohoto jevu jsme obdrželi do naší redakce spoustu dotazů, proto jsme se rozhodli všem tazatelům zaslat tuto odpověď.