Úvod Magazín Bůh a Bible Příběh Adama a Evy z přírodovědeckého hlediska

Příběh Adama a Evy z přírodovědeckého hlediska

Mnozí lidé si myslí, že Bible je z přírodovědeckého hlediska bezcennou knihou plnou bludů a omylů, z nichž mnohé odhalila až moderní věda. Pravda je ovšem taková, že Bible je nejen počátkem celé novověké vědy, ale obsahuje i znovu zapomenuté existenciální pravdy a nejvýznamnější příběhy světových dějin, jako je například ten o Adamovi a Evě.

Adam a Eva z biologického a genetického hlediska

Z biologického hlediska jsou muž a žena jedinou dvojicí, která může v principu zplodit nového člověka a Adam s Evou zase jedinou dvojicí, která mohla v principu započít existenci celého lidstva.

Pomineme-li opovážlivé a často až groteskní snahy některých vědců snažících se „pěstovat“ nové lidi v umělých dělohách1 nebo je dokonce laboratorně klonovat2, je oplození lidské ženy možné pouze mužskou spermií. Jak je vajíčko či spermie předtím upraveno, je už jiná otázka. V historii sice řada vědců usilovala o oplození ženy např. opičím spermatem nebo naopak opičí samice mužským spermatem, ale všechny tyto pokusy fatálně selhaly. Jednou z vůdčích osobností těchto snah byl slavný ruský vědec Ilja Ivanov, který v r. 1910 na konferenci ve Vídni navrhl kontroverzní experiment umělé inseminace šimpanze lidským spermatem3 a obráceně, ženy šimpanzím spermatem. Technologie však pokročily, a dnes existují laboratoře, které dokázaly úspěšně spojit opičí a lidské buňky do jednoho buněčného konglomerátu, nicméně jedná se zatím o malé shluky buněk a vedou se vážné debaty o tom, zda je takový výzkum eticky v pořádku.4

Nutno zdůraznit, že přirozené hranice mezidruhového oplodňování nejsou v přírodě pro nic za nic, ale mají klíčovou funkci stabilizace druhové rozmanitosti a řádu v ekosystémech. Proto nelze oplodnit např. myš spermatem nosorožce nebo jabloň pylem maliníku či slivoně, dokonce ani s nejmodernějšími technologiemi genového inženýrství. Faktem je, že pokud by něco takového bylo možné, nastal by v přírodě záhy absolutní kolaps a zánik života na Zemi. V předchozím článku jsme si ukázali, že Adam a Eva jsou logickou a filozofickou nutností, neboť plnili funkci prvotní předlohy pro celé lidstvo. Každý další člověk v dějinách už pak byl (s výjimkou Ježíše z Nazareta) zplozen spojením muže a ženy. Některé moderní výzkumy na poli genetiky prokázaly, že lidstvo geneticky konverguje k tzv. mitochondriální Evě, tedy k jediné pramatce všech lidí.5 Mitochondriální DNA totiž dědíme pouze od matky.

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Adam a Eva z lingvistického hlediska

Kdo naučil mluvit prvního člověka, když víme, že nenaučí-li rodiče dítě mluvit do nějakých 6 let, tak už se mluvit nenaučí buď vůbec nebo velmi špatně, a ještě s velkými obtížemi? Mohla se lidská řeč se svou gigantickou úrovní abstrakce a složitého kontextového vyjadřování a se schopností a touhou vyjadřovat myšlenky sahající za hrob a tázající se po smyslu bytí, vyvinout přirozeně ze zvířecích skřeků a posunků? A byl první člověk vybaven jazykově lépe, než jsme dnes my? Na tyto důležité otázky dává Bible překvapivou odpověď. První lidé – Adam a Eva – byli obdařeni schopností mluvit od samotného Stvořitele a byli jazykově vybaveni mnohem lépe, než jsme dnes my, neboť dokázali chápat velmi složité pravdy a souvislosti, díky řeči, a to dříve, než by k nim mohlo dojít. Bible říká, že Adam s Evou měli po svém stvoření absolutně dokonalý charakter odrážející povahu samotného Boha. Bible také říká, že Adam byl schopen během několika málo okamžiků zformulovat celou biologickou taxonomii a rozčlenit všechny stvořené tvory do vzájemně se nemísících genetických rodin, dnes bychom řekli čeledí – to je ono Adamovo pojmenovávání zvířat ještě před stvořením ženy, jak o něm hovoří Bible. Tento úkol je intelektuálně i jazykově natolik složitý, že ani současná celosvětová komunita vědců jej nedokázala dosud uspokojivě vyřešit. Totéž platí i o správném chápání života, smrti, muže, ženy, lásky, věrnosti, pravdy, dobra, zla atd. – jejichž správné chápání se ze společnosti vytrácí s tím, jak se vytrácí speciální slovní zásoba i speciální gramatické a sémantické obraty a spolu s tím i pravé umění, krása, láska atd. A to nehovoříme o technologicky mistrovské konstrukci hlasového ústrojí člověka, nejen hardwarové části, ale také specializované neuronové sítě a softwaru ovládajícího tento geniální zvukový aparát. Nejen proto je syntéza řeči dodnes provázena nemalými problémy, které i netrénované ucho snadno odhalí.

Příběh Adama a Evy z antropologického hlediska

Již dříve mnozí slavní vědci a filozofové upozorňovali na to, že ke každému originálu existuje na tomto světě padělek či alternativa tvářící se jako originál. Nejinak je tomu i v případě fosilních „důkazů“ evoluce člověka z říše zvířat. Dodnes jsou všechny tyto nálezy buď 100% lidské nebo 100% opičí, žádné vývojové mezičlánky se nekonají. Nezvratné důkazy o tom podal nedávno zesnulý profesor anatomie z prestižní Washington University School of Medicine prof. Dr. David Menton.6

Související články

Advent

30. listopadu 2022

Čas trávený vzpomínáním na období Ježíšova života a zamyšlením se nad významem očekávání jeho druhého příchodu je vždy přínosný.

Eucharistie

16. listopadu 2022

Eucharistie nebo také Večeře Páně je jedním ze základních náboženských obřadů již od doby Ježíšovy. Připomíná nám Ježíšovo obětování.

Král Šalomoun

19. října 2022

Šalomounova moudrost převýšila moudrost všech synů dávnověku i všechnu moudrost egyptskou. Jeho jméno bylo proslulé.

Apokryfní Evangelia

12. října 2022

Žádná křesťanská církev nevnímá tato díla jako hodnověrná. Pouze evangelia vřazena do kánonu Bible jsou hodna naší důvěry.