Úvod Magazín Věda a filozofie Problém s pylem

Problém s pylem

Don Batten
Přeložil M. T., revidoval Pavel Kábrt (Kreacionismus.cz)

Badatelé referovali o nálezu několika druhů pylu z kvetoucích rostlin v ‘dinosauří hornině’ (střední trias).1 Na evoluční časové lince to stanoví počátek kvetoucích rostlin ‘ o 100 milionů let dříve ’ než se předpokládalo do tohoto nálezu.

I když k takovému natahování při datování fosilií dochází docela často,2 tohle popírá dlouho zastávané dogma evolučních dějin. Je tomu tak proto, že tyhle fosilie by znamenaly, že kvetoucí rostliny byly přítomny i na počátkuéry dinosaurů.

V důsledku toho by měla dioramata (modely různých historických scenérií) v muzeích i dětské knihy o dinosaurech ukazovat, že kvetoucí rostliny žily v téže době jako dinosauři. Zatím byste však měli velké potíže, kdybyste hledali takováto vyobrazení jakýchkoli kvetoucích rostlin, protože se všechny opírají o falešnou představu, že dinosauři žili ve zcela odlišném ‘jiném světě’.

TYHLE FOSILIE BY ZNAMENALY, ŽE KVETOUCÍ ROSTLINY BYLY PŘÍTOMNY I NA POČÁTKU ÚDAJNÉ ÉRY DINOSAURŮ.

Bible nám říká, že ke stvoření rostlin (včetně kvetoucích rostlin) došlo v 3. den Stvořitelského týdne, tedy vlastně dříve, než ke stvoření dinosaurů v 6. den. A horninové vrstvy s fosiliemi nepředstavují řadu vzniků a vymření po miliardy let, jak by tvrdilo evoluční paradigma, nýbrž místo toho odrážejí řadu pohřbení během a počínaje globální Potopou za dnů Noe (Genesis 6-9; srov. Luke 17:26–27), zhruba před pouhými 4 500 lety.

Není divu, že nalézáme pyl kompletně v celých prekambrických vrstvách (údajně více než miliardu let před dinosaury!).3 Pyl i mnoho dalších fosilií očividně ‘ na evolučně nevhodném místě ’ poměřujeme-li to údajnou evoluční ‘časovou tabulkou’, představují velký problém pro obhájce Darwinových myšlenek.

Podobné články v angličtině

  • Pollen Paradox
  • Fossil pollen in Grand Canyon Overturns Plant Evolution

Pro další četbu v angličtině

  • Fossils Questions and Answers

Odkazy a poznámky

  1. Hochuli, P. and Feist-Burkhardt, S., Angiosperm-like pollen and Afropollis from the Middle Triassic (Anisian) of the Germanic Basin (Northern Switzerland), Frontiers in Plant Science, 1 October 2013 | doi: 10.3389/fpls.2013.00344. Zpět
  2. Oard, M.J., Further expansion of evolutionary fossil time ranges, Journal of Creation 24(3):5–7, 2010; creation.com/fossil-range-expansions. Zpět.
  3. Stainforth, R., Occurrence of pollen and spores in the Roraima Formation of Venezuela and British Guiana, Nature 210(5033):292–294, 1966. However, evolutionists have steadfastly refused to allow that chronological extension to the ‘fossil range’. For an analysis of the controversy, see Silvestru, E., and Wieland, C., Pollen paradox: Evolutionists have ‘allergic’ reaction to Precambrian pollen—South American fossils more than a billion evolutionary years ‘out of date’, Creation 33(3):16–17, 2011; creation.com/pollen2. Zpět.

Související články

Definování základních pojmů

17. listopadu 2021

Jeden z předních světových evolucionistů Dr. John Endler zveřejnil výsledky svého rozsáhlého výzkumu „přirozeného výběru” a dospěl k jednoznačnému závěru, že jeho výzkumy nepodporují myšlenku evoluce od mikrobů k lidstvu…

Dawkinsova podvodná argumentace na příkladu selekce živorodek duhových (gupek, pavích oček)

16. listopadu 2021

Richard Dawkins ve své knize Největší show pod Sluncem, chybně argumentuje, že přirozený výběr gupek ve volné přírodě je přesvědčivým důkazem evoluce…

Darwinovy pěnkavy

15. listopadu 2021

Obvyklý odhad evolucionistů ohledně toho, kolik času potřebovaly Darwinovy pěnkavy na vydělení (radiaci) ze své mateřské populace, se pohybuje od jednoho do pěti milionů let. Reálné výzkumy však potvrdily mnohem kratší čas v řádu...

Věda o stvoření nebo věda o evoluci?

13. listopadu 2021

Stvořitelský biblický pohled na svět - především jeho vznik a historii - je jako možný závěr vědeckého bádání dle současných „pravidel“ proevoluční, materialistické vědy zcela zapovězen, dokonce i kdyby byl pravdivý.