Úvod Magazín Věda a filozofie Problém s pylem

Problém s pylem

Don Batten
Přeložil M. T., revidoval Pavel Kábrt (Kreacionismus.cz)

Badatelé referovali o nálezu několika druhů pylu z kvetoucích rostlin v ‘dinosauří hornině’ (střední trias).1 Na evoluční časové lince to stanoví počátek kvetoucích rostlin ‘ o 100 milionů let dříve ’ než se předpokládalo do tohoto nálezu.

I když k takovému natahování při datování fosilií dochází docela často,2 tohle popírá dlouho zastávané dogma evolučních dějin. Je tomu tak proto, že tyhle fosilie by znamenaly, že kvetoucí rostliny byly přítomny i na počátkuéry dinosaurů.

V důsledku toho by měla dioramata (modely různých historických scenérií) v muzeích i dětské knihy o dinosaurech ukazovat, že kvetoucí rostliny žily v téže době jako dinosauři. Zatím byste však měli velké potíže, kdybyste hledali takováto vyobrazení jakýchkoli kvetoucích rostlin, protože se všechny opírají o falešnou představu, že dinosauři žili ve zcela odlišném ‘jiném světě’.

TYHLE FOSILIE BY ZNAMENALY, ŽE KVETOUCÍ ROSTLINY BYLY PŘÍTOMNY I NA POČÁTKU ÚDAJNÉ ÉRY DINOSAURŮ.

Bible nám říká, že ke stvoření rostlin (včetně kvetoucích rostlin) došlo v 3. den Stvořitelského týdne, tedy vlastně dříve, než ke stvoření dinosaurů v 6. den. A horninové vrstvy s fosiliemi nepředstavují řadu vzniků a vymření po miliardy let, jak by tvrdilo evoluční paradigma, nýbrž místo toho odrážejí řadu pohřbení během a počínaje globální Potopou za dnů Noe (Genesis 6-9; srov. Luke 17:26–27), zhruba před pouhými 4 500 lety.

Není divu, že nalézáme pyl kompletně v celých prekambrických vrstvách (údajně více než miliardu let před dinosaury!).3 Pyl i mnoho dalších fosilií očividně ‘ na evolučně nevhodném místě ’ poměřujeme-li to údajnou evoluční ‘časovou tabulkou’, představují velký problém pro obhájce Darwinových myšlenek.

Podobné články v angličtině

  • Pollen Paradox
  • Fossil pollen in Grand Canyon Overturns Plant Evolution

Pro další četbu v angličtině

  • Fossils Questions and Answers

Odkazy a poznámky

  1. Hochuli, P. and Feist-Burkhardt, S., Angiosperm-like pollen and Afropollis from the Middle Triassic (Anisian) of the Germanic Basin (Northern Switzerland), Frontiers in Plant Science, 1 October 2013 | doi: 10.3389/fpls.2013.00344. Zpět
  2. Oard, M.J., Further expansion of evolutionary fossil time ranges, Journal of Creation 24(3):5–7, 2010; creation.com/fossil-range-expansions. Zpět.
  3. Stainforth, R., Occurrence of pollen and spores in the Roraima Formation of Venezuela and British Guiana, Nature 210(5033):292–294, 1966. However, evolutionists have steadfastly refused to allow that chronological extension to the ‘fossil range’. For an analysis of the controversy, see Silvestru, E., and Wieland, C., Pollen paradox: Evolutionists have ‘allergic’ reaction to Precambrian pollen—South American fossils more than a billion evolutionary years ‘out of date’, Creation 33(3):16–17, 2011; creation.com/pollen2. Zpět.

Související články

Etické důsledky 8 - Diskuzní pořad Achillovy paty evoluce

28. října 2022

Mnozí lidé věří, že vesmír, Země i veškerý život jsou výsledkem slepých, neřízených přírodních procesů probíhajících po miliardy let.

Příběh Adama a Evy z přírodovědeckého hlediska

25. července 2022

Je Bible plná přírodovědeckých bludů a omylů, jak se s oblibou tvrdí? Jak se na příběh Adama a Evy dívá genetika nebo lékařská anatomie?

Století 21 #27 Michal Balcar - Nechci dělat jenom práci, která by mě uživila

19. března 2022

Podcast s kazatelem. Nechci dělat jenom práci, která by mě uživila, chci práci, kterou bych jako vnímal, že má nějaký vnitřní smysl.

Století 21 #14 Pavel Kostečka – O potopě hovoří skoro všechny národy

19. března 2022

Podcast o tom, co je potřeba, aby se člověk mohl stát členem archeologického týmu? Jak se mohl z vědce stát kazatel?