Úvod Magazín Historie Reinkarnace ve východních náboženstvích

Reinkarnace ve východních náboženstvích

Smrt je pro každého člověka určitou záhadou. Je to něco, co sice čeká každého z nás, přesto však nepanuje shoda v tom, co smrt vlastně obnáší. Různá náboženství, i duchovní nauky mají své způsoby jak smrt vyložit, a hlavně jak vysvětlit, co následuje po ní. Jedním s termínů, který je spojený převážně s východními náboženstvími (hinduismus, buddhismus), je reinkarnace.

„Reinkarnace znamená znovuzrozování, znovuvtělování, putování duší.”1 I přesto je lidská zvídavost veliká a mnoho lidí se snaží přijít na to, jak jejich minulý život vypadal. Také si svými minulými životy vysvětlují určitá konání v životě současném, pro které nemohou najít žádné jiné vysvětlení.2

Jistě se každý setkal s nějakými zážitky, které nebyly úplně logicky vysvětlitelné. Některé prvky se neustále opakují, například cesta za světlem při klinické smrti. Mnoho lidí popsalo zkušenosti, při kterých údajně cestují mimo svá těla nebo vzpomínají na minulé životy.3 Ty prožívají často ve stavech, kdy není člověk úplně „při vědomí”, například při okamžiku blízkém smrti nebo v hypnóze. Ne každý z však prožije takovýto spontánní prožitek, a přesto by někteří chtěli něco o svém minulém životě vědět. Existuje mnoho esoterických knih, které slibují různé techniky jak toto zjistit. Obsahují například různé vizualizační metody, logicko-deduktivní výklady, hledění do zrcadel a nebo tabulky, které vám něco o minulém životě řeknou podle vašeho data narození.4 Touha po znalosti minulých životů je rozšířená i v západní společnosti a právě proto vznikají také knihy zabývající se i minulými životy slavných osobností.5

S všudypřítomností internetu se můžeme setkat s výkladem minulých životů opravdu všude. Dokonce pokud zadáte slova „minulý život” do vyhledavače, nalezne vám možnosti v podobě testů, tabulek výpočtů a podobně, jak se minulého života dopátrat. Princip těchto tabulek a jejich výsledků však není nikde vysvětlený ani ověřitelný. Je také jasné, že jednoduchý internetový test, který vyplníme a následně se dozvíme vše o své minulosti, je jen těžce uvěřitelný, nebo spíše neuvěřitelný. Pokud se nad tím zamyslíme, opravdu mají všichni lidé narození ve stejný den stejné i minulé životy? Musíme bohužel myslet na to, že většina těchto tabulek slouží pouze k zábavě, anebo hůř k vydělávání peněz.

Proč popírat pravost těchto pomůcek? Pokud se opravdu zajímáme o reinarnaci jako princip fungování světa ve východních náboženstvích, musíme si uvědomit také kontext. Východní myšlení je odlišné od našeho západního. Není tak zaměřené na přesné hranice a definice. Netvoří tabulky. Je to myšlení individualistické a rozjímavé. Navíc minulé životy nejsou ani v tomto kontextu něčím, čím by se měli lidé zabývat a zkoumat. Koloběh reinkarnace je ve východním pojetí zákonem světa a cílem východních náboženství je tento koloběh přerušit. A to díky meditaci, józe a odprostění se od pozemských statků, stejně jako od vzpomínek a citů.

Reirkarnace, čili převtělování, stejně jako jiné výklady života po životě svědčí o tom, že se člověk nechce se smrtí smířit. Že smrt je pro všechny pouze nepřítelem. A tak touha po životě je pravdivá, ale cesta, která vede k jejímu naplnění je pouze jedna. A tou je Ježíš Kristus. „Ježíš jí řekl: ‚Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.’“ (Jan 11,25) „A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“ (Jan 17,3) „Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu.“ (1. Tesalonickým 4,14)

Redakce Genesis Era

Související články

Jan Hus

12. července 2024

Jan Hus vstupuje se svými kázáními do složité situace. I přesto se však nebál kriticky vyjadřovat k morálnímu úpadku tehdejší církve a mezi lidmi se rychle stával oblíbeným.

Natán

28. června 2024

Nátan byl prorokem za vlády slavného židovského krále Davida. Ani moudrý král David však navzdory své bohabojnosti, nebyl zcela bez hříchu.

Cyril a Metoděj

21. června 2024

Bratři Cyril a Metoděj se stali misionáři a tvůrci písma zvaného hlaholice. Zpřístupnily křesťanskou víru mnohým slovanským národům.

Apoštol Matouš

18. května 2024

Apoštol Matouš je jedním z dvanácti učedníků Ježíše Krista. Podle tradice bývá uváděn jako autor stejnojmenného evangelia.