Ropa z řas

‚Kaše‘ z řas se během minut mění na surovou ropu

Jonathan O’Brien a Dr Carl Wieland
Přeložil Pavel Kábrt (kreacionismus.cz)

Vědci ze Spojených států vypracovali způsob, jak přeměnit řasy na surovou ropu za méně jak 60 minut. Směs řas a vody, připomínající spíše hrachovou polévku, je vystavena teplotě 350 °C a tlaku 20 miliónů pascalů, což rozloží řasy na ropu a plyn. Vědci zjistili, že asi 80 až 90 % vody činí ‚kaši‘ z řas pro proces přeměny nejlepší.

Takto vytvořená surová ropa, stejně jako ta z ropných studní, může být rafinována na letecké palivo, benzín, naftu a další produkty, a plyn může být přeměněn na zemní plyn s rozličným použitím, jako je vaření či vytápění domácností nebo pro pohon aut. 1

DESÍTKY LET BYLA ROZŠÍŘENA VÍRA, ŽE ‚FOSILNÍ PALIVA‘, JAKO JSOU ROPA ČI PLYN, POTŘEBUJÍ KE SVÉMU VZNIKU Z ŘAS A ROSTLIN MILIÓNY LET.

Desítky let byla rozšířena víra, že ‚fosilní paliva‘, jako jsou ropa či plyn, potřebují ke svému vzniku z řas a rostlin (a dalšího pohřbeného organického materiálu—viz poznámku níže) milióny let, poté, co byly pomalu zachyceny v horninách a vystaveny zemské teplotě a tlaku po ohromně dlouhé věky.

TEPLOTA A TLAK JSOU DOSTAČUJÍCÍ FAKTORY KE VZNIKU ROPY V ULTRAKRÁTKÉ DOBĚ

Jenže teď už víme, že milióny let nejsou pro vznik ropy a plynu potřebné. Tento průmyslový proces (u kterého nejsou zapotřebí žádná chemická činidla) ukazuje, že teplota a tlak jsou dostačující faktory ke vzniku ropy v ultrakrátké době. A jak teplota, tak i tlak, jsou ‚přirozeně‘ k dispozici, když je organický materiál pohřben 2 hluboko v zemi, k čemuž muselo dojít ve velkém měřítku v době celosvětové potopy popsané v Genesis. Tisíce let, které od té doby uběhly, jsou víc než dostačující k vyprodukování obrovských fosilních zásob, které dnes nalézáme.

Je pozoruhodné, že pro přeměnu řas na ropu jsou potřebná velká množství vody. Fakta naznačují, že některé naše zásoby plynu a ropy pocházejí z ohromných ploch vodních květů řas existujících během rok dlouhé celosvětové potopy, což byl důsledek vulkanické aktivity, která změnila chemickou rovnováhu i teplotu vody. Jak víme, k vodnímu květu z řas dnes dochází v důsledku stresu prostředí. Ohromná kvanta řas mohla být katastroficky pohřbena uvnitř sedimentárních nánosů během Potopy—před asi 4 500 roky.

Je to docela trapné, že kdykoli se objeví důkazy, že fosilní paliva nepotřebují ke svému vzniku ohromné časové věky, objeví se v médiích titulky typu ‚Na procesy, které zde trvají jen minuty, potřebovala příroda celé milióny let‘.

Pochází veškerá surová ropa z pohřbených rostlin či řas?

Courtesy of Pacific Northwest National Laboratory Kaše z řas

Courtesy of Pacific Northwest National Laboratory Kaše z řas a surová biogenní ropa

Téměř jistě nikoli. Některé zásoby ropy, zvláště ty z Venezuely, obsahují velká množství vanadia; o těch se věří, že pocházejí na prvním místě z nahromadění  mořských organizmů, zvláště z měkkýšů.

Mějte na mysli, že pohřbená vegetace, vystavená teplotě a tlaku, se nejprve může změnit na uhlí, které rovněž vznikne ve velmi krátké době. Uhlí se může přeměnit na ropu, je-li vystaveno dalším vysokým teplotám a tlakům. Příkladem jsou zásoby ropy v australském průlivu Bass Strait, které nesou chemické znaky toho, že pocházejí z geograficky blízkých zásob hnědého uhlí blízko Gippsland. Věří se, že zásoby ropy se tam tvoří právě v současnosti, v důsledku zatlačování uhelných ložisek hlouběji do země. 3

Také máme důkazy k domněnce, že se některá ropa tvoří přímo z metanu, plynu hluboko v zemi. Některá ropná ložiska se nalézají ve vyvřelých horninách, ve kterých zřejmě žádná vegetace nebyla uložena. Jedna z teorií mluví o činnosti mikrobů, jako jednom z možných faktorů pro vznik ropy. 4

Související články

Století 21 #5 Mgr. Libor Votoček – O vzniku života a stvoření světa z pozice vědce a křesťana

18. března 2022

Podcast o tom, jak vznikl život, a jak chápat základní údaje o evoluční teorii a stvoření světa z pozice vědce a křesťana.

Století 21 #4 Libor Votoček – O podstatě světa z pozice vědce a křesťana

18. března 2022

Může být vědec křesťanem? Nevylučuje se vzájemně věda a křesťanství? Rozhovor o podstatě světa, smyslu života, hodnotách i pravdě z pozice vědce a křesťana.

Recenze knihy: Ve víru evoluce

19. ledna 2022

Tato kniha je určena hlavně lidem, kteří hledají odpovědi na otázky vzniku života, živých organismů a člověka. Autor sám cestou hledání prošel a tato problematika ho zajímá už od studentských let.

Bakterie „vyvíjející se přímo v laboratoři“?

17. ledna 2022

Některé laboratorně vykultivované bakterie získaly časem schopnost využívat citrát jako zdroj energie. Ohledně tohoto jevu jsme obdrželi do naší redakce spoustu dotazů, proto jsme se rozhodli všem tazatelům zaslat tuto odpověď.