Úvod Magazín Věda a filozofie Seznamte se s našimi vědci – 2/15

Seznamte se s našimi vědci – 2/15

Kdo je Steve Austin?

Úvod

Setkání s geologem Dr. Austinem bylo mimořádně obohacující, zvláště na místech, kde provádí už desítky let rozsáhlý terénní geologický výzkum. Dr. Austin sice nechrlil během svého života knihy a články, jako jiní věhlasní geologové, což by někteří mohli chápat jako průměrnou nebo dokonce podprůměrnou vědeckou kariéru, o to byl však jeho terénní výzkum rozsáhlejší a výsledky, kterých dosáhl se nesmazatelně zapsaly do dějin moderní geologie. Mezi jeho největší příspěvky patří nálezy důkazů potvrzujících Teorii katastrofické eroze krajiny proudící vodou z protržených popotopních jezer, které Dr. Austin objevil na mnoha místech v celém Grand Canyonu, nebo

Dr. Steven Austin vysvětluje doc. Dr. Delu Tackettovi na okraji Grand Canyonu jeho katastrofický vznik, který odpovídá událostem popsaným v Bibli v souvislosti s celosvětovou potopou za dnů Noeho. (S laskavým svolením produkčního týmu isgenesishistory.com)

Katastrofická rychlá tvorba uhlí z plovoucích matrací rostlinné hmoty, kterou rovněž potvrdil při svém rozsáhlém výzkumu plovoucí matrace splavených stromů v jezeře Spirit Lake na úpatí Mt. St. Helens, které do jezera katastroficky splavila gigantická exploze sopky v květnu 1980. Steve Austin patří mezi přední světové geology specializující se na vztah mezi moderní geologií a biblickou historii světa představenou v knize Genesis.

Vzdělání a profesní životopis

Formální vzdělání Dr. Austina je v oboru sedimentární geologie, ve které získal velký doktorát na Pensylvánské státní univerzitě a je jedním z mála geologů, kteří svůj výzkum prováděli na šesti ze sedmi kontinentů světa a často v extrémních podmínkách. Např. v kráteru sopky Mount St. Helens, kam se dopravil s pomocí vrtulníku. Zkoumal ledovce ve vysokých horách Aljašky, splavil se mnohokrát na raftu přes celý Grand Canyon, cestoval na koni do vysokých poloh v pohoří Sierra, sestoupil výtahem do nejhlubších uhelných dolů světa, potápěl se u Velkého bariérového útesu v Austrálii, cestoval po železnici do vnitrozemí Koreje, chodil pěšky po neúrodných náhorních plošinách jižní Argentiny a na čtyřkolkách cestoval po odlehlých pouštních oblastech Izraele, Jordánska a Saudské Arábie, kde zkoumal geologické pozadí historických událostí Starého Zákona. Kromě toho je autorem tří publikací, tří dokumentárních filmů, jednoho balíčku softwaru pro geology a více než třiceti odborných geologických studií, které publikoval v průběhu svého života v impaktovaných geologických žurnálech. Nejnovější publikací je brožurka o katastrofě Mt. St. Helens v r. 1980 – Footprints in the Ash, kterou napsal spolu s geologem Dr. Johnem Morrisem.

Dr. Steve Austin vysvětluje doc. Dr. Delu Tackettovi katastrofickou rychlou tvorbu uhlí ze splavené dřevní hmoty na břehu jezera Spirit Lake na úpatí sopky Mt. St. Helens. (S laskavým svolením produkčního týmu isgenesishistory.com)

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Stručný profesní životopis:

Bakalářský titul v oboru geologie na Washingtonské univerzitě.
Mgr. v oboru geologie na Státní univerzitě v San Jose.
Doktorát ze sedimentární geologie na Pensylvánské státní univerzitě.
Člen Geologické společnosti Ameriky (Geological Society of America)
Člen Americké asociace ropných geologů (American Association of Petroleum Geologists)
Člen Společnosti pro sedimentární geologii (Society for Sedimentary Geology)
Člen Mezinárodní asociace sedimentologů (International Association of Sedimentologists)

Celoživotní láska ke Grand Canyonu

Dle vlastních slov Dr. Austina je Grand Canyon vedle domova jeho druhým nejoblíbenějším místem na Zemi, což svědčí o jeho velké lásce k tomuto výjimečnému místu, kde již mnoho let provádí své výzkumy potvrzující katastrofický původ Grand Canyonu – v souvislosti s biblickou potopou světa.

V rámci svého terénního výzkumu strávil více než 400 nocí ve svém stanu – těsně pod okrajem kaňonu. Podnikl zde již 22 raftových výprav, v rámci kterých splavil celou délku kaňonu. Velmi odlehlé oblasti Grand Canyonu zkoumal na mule, ve vrtulníku i na čtyřkolce. Jeho unikátní kniha „Grand Canyon: Monument to Catastrophe“ a DVD „Grand Canyon: Monument to the Flood“ shrnují jeho mimořádné výzkumy a objevy. O Grand Canyonu napsal více než deset odborných článků. Témata jeho odborných publikací o Grand Canyonu zahrnují lávové přehrady, protržené vodní přehrady, fosilie, vápence, pískovce, bazalty, diabasové prahy a radioizotopové datování. V

Dr. Austin s doc. Dr. Delem Tackettem jdou k tzv. Hranici Velké nespojitosti, kde se na podložních čedičových skalách náhle objevuje mírně zvlněná sedimentární megasekvence plná především mořských fosilií. (S laskavým svolením produkčního týmu isgenesishistory.com)

geologických kruzích je široce znám pro objev regionálně rozsáhlého masového pohřebiště ortokonních nautiloidů v Redwallských vápencích asi 600 metrů pod okrajem Grand Canyonu.

Mezi další podobné výzkumné aktivity Dr. Austina patřily megapovodňové usazeniny v údolí řeky Santa Cruz v jižní Argentině. Zmrzlé šišky smrků v hluboce pohřbené vrstvě rašeliny na pobřeží Severního ledového oceánu v extrémně chladných oblastech severní Kanady. Gigantické kalové toky na jižní Aljašce, které se spustily podél superzlomů a vytvořily rozsáhlé usazeniny složené z obrovských balvanů.

Vystoupení ve filmu „Je kniha Genesis historií?“

Spolupráce s Dr. Austinem při natáčení filmu „Je kniha Genesis historií?“ byla proto přímočará a logická. Jeho mimořádné znalosti geologie a paleontologie Grand Canyonu a sopky Mt. St. Helens přinesly do filmu a jeho bonusových částí unikátní poznatky a fakta, která bychom jinak získávali jen velice těžko. Co je u Dr. Austina dalším velkým přínosem, jsou jeho rozsáhlé vědomosti z oboru teologie a biblistiky, které mu umožnily zacílit jeho geologický výzkum velmi konkrétním způsobem a propojit místa, jako Grand Canyon, s událostí Noemovy potopy světa.

Dr. Austi s doc. Dr. Delem Tackettem procházejí blízké okolí jezera Spirit Lake na úpatí sopky Mt. St. Helens. (S laskavým svolením produkčního týmu isgenesishistory.com)

Jeho celoživotní vědou potvrzené poselství je jasné a přímočaré: „Kniha Genesis představuje – kromě jiného – nejpřesnější popis historie světa a nejpřesnější rámcový geologický model vzniku obřích geologických formací, jako je např. Grand Canyon.“

Vědecko-populární články Dr. Austina (v angličtině)

1) The Declining Power of Post-Flood Volcanoes (Slábnoucí síla po-potopních vulkánů)
2) Excess argon within mineral concentrates from the new dacite lava dome at Mount St Helens volcano (Nadbytečný argon v minerálních koncentrátech z nového lávového dacitového dómu vulkánu Mt. St. Helens)
3) Mt. St. Helens and Catastrophism (Mt. St. Helens a katastrofismus)
4) Washington Scablands and the Lake Missoula Flood (Washingtonské stráně a povodeň z jezera Missoula)
5) Helium Diffusion Rates Support Accelerated Nuclear Decay (Difuzní rychlosti Helia podporují myšlenku zrychleného jaderného rozpadu)
6) Origin of Limestone Caves (Původ vápencových jeskyní)
7) Do Radioisotope Clocks Need Repair? Testing the Assumptions of Isochron Dating Using K-Ar, Rb-Sr, Sm-Nd, and Pb-Pb Isotopes (Potřebují radioizotopové hodiny opravit? Testování předpokladů isochronního datování užitím metod K-Ar, Rb-Sr, Sm-Nd a Pb-Pb.)
8) Excessively Old „Ages“ For Grand Canyon Lava Flows (Nadměrně velké „věky“ lávových proudů v Grand Canyonu)
9) Were Grand Canyon Limestones Deposited by Calm and Placid Seas? (Byly vápencové vrstvy Grand Canyon naneseny pomalým usazováním v klidných mořích?)
10) Measurable 14C in Fossilized Organic Materials: Confirming the Young Earth Creation-Flood Model (Měřitelný radioaktivní uhlík 14C ve fosilizovaném organickém materiálu: Potvrzení Stvořitelského modelu Potopy a mladé Země)
11) Red Rock Pass: Spillway of the Bonneville Flood (Průsmyk Red Rock: náhlý přeliv Bonnevillské povodně)
12) Did Landscapes Evolve? (Jsou krajiny produktem evolučních procesů?)
13) Steve Austin’s Nautiloid Fossils (Fosilie nautiloidů Steva Austina) (článek s video ukázkami z terénu)

Mgr. Libor Votoček
Překladatel a odborný garant českého znění filmu Je kniha Genesis historií?

Související články

O moudrosti

24. května 2024

Málokdo si dnes připustí, že není moudrý. Zaměňujeme moudrost s intelektuálními schopnostmi. Moudrost však vyžaduje charakter a morální cit.

#9 Proč text nelze odvodit z hmoty ani význam z textu? | Genesis Era Q&A

23. května 2024

Proč text nelze odvodit z hmoty ani význam z textu?

#8 Co je to informace? | Genesis Era Q&A

18. dubna 2024

Co je to informace?

#7 Jak vznikla půda? | Genesis Era Q&A

11. dubna 2024

Jak vznikla půda?