Úvod Magazín Věda a filozofie Teď to vidíš, teď ne!

Teď to vidíš, teď ne!

Můžeme pozorovat evoluci?

Calvin Smith
Přeložil Pavel Kábrt (Kreacionismus.cz)
Uveřejněno: 10. ledna 2017 (GMT+10)

pixabay.com

Vypadá to, že mnoho evolucionistů žije s jistým ‘schizofrenním’ nastavením mysli. Často tvrdí, že evoluční teorie je ‘věda’ a stvoření je ‘víra’—myslí tím slepou víru, nikoli biblickou víru propojenou s logikou a důkazy. Pokud však někdo halasně vykřikuje, že věda je na jeho straně, přirozeně si pak myslíme, že se tím myslí něco pozorovatelného, opakovatelného, testovatelného atd. Koneckonců, neříkají nám to takto ve škole, že věda je založena na—pozorování a testovatelnosti?

Až to uvidím, tak tomu uvěřím!

Je jasné, že když s něčím provádíte opakované pokusy, pak také v reálném čase pozorujete hmatatelné výsledky. Když tedy tolik lidí prohlašuje, že evoluce je ‘fakt’, člověk by očekával, že nám budou evolucionisté schopni dát nesčíslné množství příkladů, kde pozorují evoluci ‘v akci’. Kolik z nich tu evoluci opravdu pozorovalo? Nikdo, podle vyjádření nejznámějšího evolučního propagátora evoluce (a protináboženského propagátora) na této planetě!
“Evoluce byla pozorována, je to ale tak, že nebyla pozorována právě tehdy, když k ní docházelo.”1

RICHARD DAWKINS, KTERÝ JE NA AMAZONU NEJPRODÁVANĚJŠÍM AUTOREM KNIH BOJUJÍCÍCH ZA EVOLUCI, UZNAL, ŽE EVOLUCE NEBYLA POZOROVÁNA!

Každý, kdo má aspoň elementární znalosti anglického [a teď už i českého] jazyka, může jistě porozumět tomuto závěru. Richard Dawkins, který je na Amazonu nejprodávanějším autorem knih bojujících za evoluci, uznal, že evoluce nebyla pozorována!

Tento citát však způsobil Dawkinsonovi docela jistě určité bolesti, protože ho kreacionisté používají na mnoha svých prezentacích, k velké nechuti řady Dawkinsonových, evoluci oddaných příznivců, kteří jsou přesvědčeni, že evoluce je pozorovatelně prokazatelný fakt.

A Dawkins není sám. Nejznámější skupina teistických evolucionistů připustila to samé.
Mnozí se stále diví, proč makroevoluční změny nebyly nikdy pozorovány. Jednoduchou odpovědí … je, že je nepozorujeme dost dlouho. Ty typy genetických mutací, které vedou nakonec k makroevolučním změnám, jsou zřídkavé, a tím se dá vysvětlit pomalé tempo evoluce.2 [Zdůraznění není původní]
Takže tolik máme pozorovatelné evoluční vědy. Co s tím?

Vidět znamená věřit?

Richard Dawkins

Někteří evolucionisté používají úplně jinou taktiku.
Ve skutečnosti existuje nadbytečné množství důkazů, jak se zvířata vyvíjejí před našima očima: Britská můra se stala od začátků průmyslové revoluce tmavší (industriální melanie), hmyz si od 2. světové války vyvinul rezistenci na DDT, během dvaceti let vyvinuli malaričtí praziti resistenci na chlorochin a nové kmeny chřipkových virů se vyvíjejí a způsobují nákazu každých několik málo let.3 [Zde uvedené webové odkazy jsou na anglické články CMI, v nichž se o těchto tvrzeních pojednává.]
Zcela jistě, kdyby byly tyto příklady dobré k použití, pak by byl Dawkins (dřívější profesor na univerzitě Oxford v oblasti porozumění a problematiky vědy) a BioLogos (což je evolucionistická ‘továrna na nápady’) o tom věděli a použili to a neřekli to, co řekli!

Oni tyto příklady nepoužili pochopitelně proto, že to jsou jen příklady přírodního výběru, a na rozdíl od průměrného evolucionistického ‘skalního věřícího’ více informovaní evolucionisté chápou, že přírodní výběr pouze vybírá z těch informací, které už existují. Netvoří nové odlišné formy, funkce a rysy v existujících tvorech, což právě evoluce vyžaduje.

Drsnokřídleci březoví (motýli Biston betularia), ze kterých vznikají opět drsnokřídleci březoví, nejsou opravdu tím důkazem, že se molekuly změnily na můry, mamuty a lidi za milióny let! Jak uznává evolucionista L. Harrison Matthews ve svém Úvodu k Darwinově Původu druhů z roku 1971;
“Experimenty krásně demonstrují přírodní výběr v akci—neboli přežití nejzdatnějších—ale neukazují evoluční pokrok, neboť ať se mění populace jakkoli ve svém složení světlých, středně světlých či tmavých forem, všechny tyto můry zůstávají od začátku do konce drsnokřídleci březovými, Biston betularia.”4
A toto bylo ještě předtím, než byly zjištěny vážné problémy s evolučním příběhem kolem drsnokřídleců březových.

PRO EVOLUCIONISTY JE VYRÁBĚNÍ PŘÍBĚHŮ ‘VĚDOU’. ONI TOMU NEVĚŘÍ PROTO, ŽE TO VIDÍ, ONI TO VIDÍ, PROTOŽE TOMU VĚŘÍ!

Běžná taktika mnoha evolucionistů je snaha o mlžení a dvojmyslnost při používání slov jako jsou evoluce, přírodní výběr a ‘změna v čase’ — také se tomu říká ‘návnada a past’. Jistěže jsou pozorovány, generaci od generace, změny v živých organizmech, ale to není to, co lidé míní při vyslovení slova evoluce ve smyslu toho velkého obrazu. Kreacionisté už dlouho ukazují na fakt, že přírodní výběr je důležitou součástí kreačního modelu. Protože kreacionisté stále více informují lidi (zvláště v církvi), průměrný křesťan už dnes není tak obalamutěn evolucionistickými taktikami.

Mutace v kódující DNA jsou předpokládaným motorem evoluce, tvořící nové de novo genetické informace, které jakoby vytvářely nové tvory. Jenže pokud nebyla evoluce pozorována, pak také logicky nebyly pozorovány ani tyto mutace, generující nové informace. Tak, jak to říká BioLogos;
Ty typy genetických mutací, které vedou nakonec k makroevolučním změnám, jsou zřídkavé, a tím se dá vysvětlit pomalé tempo evoluce.5

Nějak se z toho vykruťme

Nedávno se někteří obhájci Dawkinse pokusili vykroutit z jeho doznání, že evoluce ‘ … nebyla pozorována právě tehdy, když k ní docházelo…’; aby vysvětlili, co Dawkins ‘opravdu myslel’, použili analogii.

Například populární webová stránka Yahoo odpovědí, když tam zadáme klíčová slova ‘evoluce byla pozorována, ale je to tak, že nebyla pozorována právě tehdy, když k ní docházelo’, nám ukáže jednoho internetového válečníka, který používá tento argument;
Předpokládám, že budete souhlasit, že ‘stárnutí’ je také přijímáno vírou. Myslím tím to, že nikdo nebyl trvale pozorován, jak stárne. Víme, že lidé se během různých časových okamžiků jeví jako starší, ale žádné stárnutí nebylo pozorováno “během toho, co k němu dochází.”

A samozřejmě také nikdo není schopen určit ‘přechodný’ okamžik, ve kterém se mladý muž stává starým mužem. Takže nemáme žádné důkazy, že lidé stárnou, souhlasíte? Ve stejné logice lze vysvětlit, proč lidský růst nebyl nikdy pozorován “během doby, kdy k němu dochází.”
Ale stárnutí je pozorováno v ‘reálném čase’! Embryonický vývoj (stárnutí ve smyslu vznikání organizmu z jediné buňky až k jeho dospělé formě) je pozorován, jak k němu dochází během celého toho času, těmi, kteří se zabývají studiem vývoje plodu a stárnutí ve smyslu procesu od plné dospělosti až ke geriatrickému ‚věku ve stáří‘ může být pozorováno stejně tak dobře v reálném čase.

V jistém smyslu ‘stárneme’ v důsledku poškozování DNA (mutacemi) během buněčné replikace. Celkově dochází u lidí k přibližně 2 500 událostí poškození DNA za hodinu.6 Naštěstí pro nás, většina těchto poškození je opravena geniálními opravnými mechanizmy, které jsou kódovány více jak 200 geny,7 takže zůstane jen několik málo mutací—ale mutace vzrůstají. Tím pádem se dá stárnutí pozorovat během minut/hodin (pod mikroskopem), během dnů a týdnů (jen pozorujte štěně Německé dogy během jeho prudkého růstu) i měsíců (pozorujte, jak batole roste v děcko) a během let (dívejte se každé ráno do zrcadla).

Pokud je analogie s pozorováním stárnutí ta samá, jako pozorování evoluce, pozorovali lidé, jak se lidi rodí a stárnou do vyššího věku života? Ano! Ale pozoroval někdo, jak se jeden tvor mění na jiného tvora s novými formami, funkcemi a rysy během lidského života? Odpovědí je velké a důrazné ‘ne!’ a je to i v souladu s Dawkinsem.
Jsme odsouzeni k životu jen po několik desítek let, a to je velmi pomalé a krátké časové měřítko, abychom mohli pozorovat evoluci v chodu.8

Dawkins napravuje škody

Několik let poté, co Dawkins vyřkl svoji původní blbost ‘[Evoluce] nebyla pozorována právě tehdy, když k ní docházelo … ’, byl Dawkins v televizním programu nazvaném Genialita Charlese Darwina, kde se snažil objasnit tento problém s ‘nepozorovatelností’ evoluce. Pomohlo to?
Ve skutečnosti nikdo neviděl během dlouhých časových period, jak dochází k evoluci, ale byly viděny následné účinky, a tyto následné účinky mají masivní podporu. Je to jako u nějakého soudního případu, kdy ve skutečnosti nikdo nemůže povstat a říci, že tu vraždu viděl, a přesto jsou k dispozici milióny a milióny kousků důkazů, které žádný rozumný člověk nemůže věrohodně popřít.9
V žádném případě! Pokud je to jako při soudu vraždy, kdy nikdo neviděl, jak se to stalo, pak znovu platí to, že nikdo nepozoroval evoluci.

Intelektuální sebevražda

Protože pro evoluci nejsou žádné pozorovatelné důkazy, snaží se ateisty založená a řízená (protikreacionistická lobistická skupina) National Center for Science Education (NCSE – Národní centrum pro vědecká vzdělávání) obejít tento problém jinak, a sice prohlášením:
Nezdar mnoha studentů porozumět a přijmout fakt evoluce je často důsledkem jejich naivních pohledů, které mají na povahu vědy … Podle tohoto naivního pohledu je klíčem k jedinečnému úspěchu vědy, která produkuje pravé poznání “vědecká metoda”, která při standardním chápání, zahrnuje formulaci hypotéz, tvorbu predikcí a poté pobyt v laboratoři, kde se provede klíčový experiment. … Naproti tomu spočívá práce mnoha evolučních biologů v rekonstrukci minulosti. Metody, které oni používají, se nepřizpůsobují standardním hlediskům “vědecké metody”. (Zdůraznění není původní)
Co tedy podle NCSE uděláte, nemůžete-li svoji teorii prokázat řízenými pokusy? Je to jednoduché. Prostě prohlásíte, že si pouze ‘naivní’ lidé myslí, že vědecká metoda má něco společného s ‘vědou’! Neuvěřitelné. Kam tedy patří evoluční teorie? Je to věda nebo dějepis?

Evolucionista Ernst Mayr souhlasil;
Evoluční biologie, v protikladu k fyzice a chemii, je historickou vědou—evolucionista se snaží vysvětlit události a procesy, ke kterým už došlo. Zákony a experimenty jsou nevhodnými technikami k objasnění takových událostí a procesů. Místo toho se takový člověk snaží vykonstruovat historické vyprávění, které sestává z provizorních rekonstrukcí určitých scénářů, které vedly k právě těm událostem, které se tento člověk snaží objasnit.10
Lépe by to nemohl říct ani kreacionista. Jsou to ve skutečnosti kreacionisté, kdo už se dlouho snaží poukazovat na rozdíl mezi vysvětlováním počátků a vědou operační, a výše dva uvedení evolucionisté s tímto rozdílem jasně souhlasí! Pro evolucionisty je vyprávění příběhů ‘vědou’. Nevěří tomu, protože to vidí, oni to vidí, protože tomu věří!

Evolucionisté si vykonstruovali představu o dějinách, která nemůže být ověřena očividným svědectvím, a této svojí představě dali pozlátko důvěryhodnosti tím, že ji protkali vědeckou terminologií. A bohužel, mnozí z křesťanské komunity na evolucionistická vyprávění naletěli a přijali je jako náhražku pravé historie, zaznamenané v Božím slově.

Udělali by lépe, kdyby se přidrželi instrukcí, které dal apoštol Pavel Timoteovi;
… Opatruj, co ti bylo svěřeno, Timoteji, vyhýbej se bezbožným řečem a protikladným naukám, které se lživě nazývají ‘poznání’, kdo se k němu hlásí, zbloudil ve víře. (1. Timoteovi 6:20-21)

Související články

Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru

8. července 2024

Koyré odmítal pozitivistickou představu, že by ke změnám v pohledu na svět vedla pouze experimentální fakta. Podle něho jde především o změnu teoretického pohledu, který pak vede i výběr a uspořádání experimentů

Samson

5. července 2024

Příběh o Samsonovi a jeho daru síly, je mezi lidmi poměrně známý. Může v nás na vzbuzovat obdiv, avšak otevírá i otázky daleko hlubší.

#10 Rozmnožování aneb semínko jako geniální program | Genesis Era Q&A

25. června 2024

Jak se rozmnožují rostliny?

O moudrosti

24. května 2024

Málokdo si dnes připustí, že není moudrý. Zaměňujeme moudrost s intelektuálními schopnostmi. Moudrost však vyžaduje charakter a morální cit.