Úvod Magazín Historie Tradiční stezka v Siccar Point, Skotsko

Tradiční stezka v Siccar Point, Skotsko

Připomínka myšlenky, která nefungovala

Tas Walker
Přeložil M. T., revize Pavel Kábrt (Kreacionismus.cz)

Vysoko nad útesy na skotském pobřeží —60 km východně od Edinburghu — je informační tabule, která shlíží na skalnatý štít.1 Je to součást tradiční stezky, otevřené roku 2006, která připomíná život Jamese Huttona, místního farmáře a lékaře, který se stal známým jako ‘ otec moderní geologie ’.2Formuloval geologickou filozofii uniformitarianizmu — pojetí, podle kterého jsou nynější geologické procesy klíčem k pochopení procesů vzniku geologických útvarů.

HUTTON MĚL ZA TO, ŽE K NOEMOVĚ POTOPĚ NIKDY NEDOŠLO. NEBYL SI VĚDOM NESMÍRNÉHO ROZSAHU ONÉ GLOBÁLNÍ KATASTROFY, V JEJÍMŽ DŮSLEDKU DOCHÁZELO K VRÁSNĚNÍ A UKLÁDÁNÍ I EROZI OBROVSKÝCH MAS HORNIN.

Místní lidé jsou na Siccar Point jaksepatří hrdí a říkají, že je to nejdůležitější geologické naleziště na světě.3 Vypráví se, že tyto skály dovedly Huttona k závěru, že země nebyla stvořena v šesti dnech. Že spíše bylo důležitým procesem v evoluci krajiny různé vrásnění.4 Místní informační tabule hovoří o tom, že horniny prokázaly, že geologický čas je prakticky neomezený, na rozdíl od oněch pár tisíc let, ve která v Huttonově době většina lidí věřila.5

Hutton však neobjevil hluboký čas, předpokládal ho. Z části tomu tak bylo proto, že Huttonovy znalosti geologie byly koncem 18. století značně omezené. Nevěděl, že horniny spodního siluru jsou usazenými kaly nanesenými rychlými a vydatnými podmořskými proudy, které se hnaly přes dno oceánu ryhlostí celých 100 km za hodinu.6 Rovněž nevěděl, že svrchní vrstvy jsou suchozemského původu a uložily je velké masy rychle tekoucí vody pokrývající velkou část kontinentu a zanechávající za sebou vysoké, vzájemně křížově propojené vrstvy.7,8

Co je však nejpodstatnější, Hutton měl za to, že k Noemově Potopě nikdy nedošlo. Nebyl si vědom nesmírného rozsahu oné globální katastrofy, v jejímž důsledku docházelo k vrásnění a ukládání i erozi obrovských mas hornin. Během Potopy byly horniny v Siccar Point narušovány vodou v řádu dnů či týdnů, nikoli po miliony let.

Hutton je uctíván jako otec moderní geologie za svou filozofii uniformitarianizmu, ale ironií je, že geologové se nyní shodují na tom, že uniformitarianizmus nefunguje. Na sklonku svého profesionálního působení řekl Derek Ager, profesor geologie na Swansea, Wales, o uniformitarianizmu, “ Nechali jsme si klidně vymýt mozky, když jsme odmítali všechny výklady minulosti počítající s extrémními a co bychom mohli nazvat ‘ katastrofickými ’ procesy.”9

Huttonův přítel (a popularizátor) John Playfair, který ho roku 1788 doprovázel na člunu do Siccar Pointu, je slavný svými postřehy z oné cesty. Informační tabule cituje jeho výrok: “ Bylo to, jako by naši mysl jímala závrať z tohoto pohledu do tak hluboké propasti času.”

Avšak je škoda, že Playfair, jako syn presbyteriánského pastora, neviděl spojení mezi svou Biblí a světem kolem sebe. Lepší reakcí by bylo, “Mysl nám trnula v úžasu při pohledu na závratnou velikost Božího soudu v Noemově době.”10

Související články

Kalvinismus – to je co?

22. června 2022

Ať už mluvíme o reformaci české, německé nebo švýcarské, vždy je klíčové přiblížení životního stylu co nejvíce pravdě a návodu Bible.

Století 21 #14 Pavel Kostečka – O potopě hovoří skoro všechny národy

19. března 2022

Je potřeba nějaká speciální příprava, aby se člověk mohl stát členem archeologického týmu? Jak se mohl z vědce stát kazatel? Nevylučují se vzájemně tato dvě povolání?

Evoluční naturalismus: prastará myšlenka

19. listopadu 2021

Mnozí se domnívají, že teorie biologické evoluce je Darwinovou originální myšlenkou. Ve skutečnosti již v 7. stol. př. Kr. uvažovali staří Řekové o principech biologické evoluce a stejně tak i řada středověkých učenců a filozofů…

Kdo jsou údajní zvířecí předkové člověka?

7. listopadu 2021