Úvod Magazín Historie Živé zkameněliny

Živé zkameněliny

Don Batten hovoří s Dr. Carl Wernerem, autorem knihy Živé zkameněliny (Evoluce: Grandiózní experiment, sv. 2)

přeložil Pavel Kábrt (Kreacionismus.cz)

10029-381iv233_zkamen283liny_-_mocn253_argument_pro_stvo345en237__Czech_-325x420.jpg (325×420)Dr. Werner získal vysokoškolský diplom na univerzitě v Missouri v oboru biologie s vyznamenáním (summa cum laude). Ve věku 23 let získal doktorát medicíny a vykonává praxi pohotovostního lékaře v St Louis.

Dr. Werner vysvětluje, co jsou živé zkameněliny a proč má o ně takový zájem a sbírá jejich fotografie už přes 14 let: „Živé zkameněliny jsou fosilizovaná zvířata a rostliny podobající se moderním organizmům. Začal jsem se o ně zajímat, abych tak otestoval evoluci.“

„Existují základně dva modely toho, kde se vzal život: evoluční model tvrdí, že se téměř před 4 miliardami let sloučily chemikálie a zformovaly živou buňku, která se pak po dlouhé časové úseky měnila na všechno živé. Příklady evolučních změn zahrnují třeba dinosaura, který se mění v ptáka, nebo suchozemského savce o čtyřech končetinách, ze kterého se stává velryba. Ten druhý model, model stvoření, tvrdí, že externí nadpřirozená bytost (Bůh) stvořil najednou všechny různé typy živočichů a rostlin, a tyto organizmy se měnily během času jen málo – byl to jiný druh změny v rámci základního typu.“

Dr. Werner používá slovo´typ´podobně, jako Bible používá slovo´druh´ v knize Genesis. Tak například živočich se může měnit, ale jen uvnitř svého druhu, jako třeba vlk se může změnit na psa – ne taková radikální změna, jako je třeba čtyřnohý suchozemec na velrybu.1

Dr. Werner pokračuje: „Živé zkameněliny mi poskytly jednoduchý způsob, jak otestovat evoluci. Pokud k evoluci nedošlo (tedy živočichové se během času nijak významně nemění) a pokudživočichové a rostliny byli stvořeni najednou a žili všichni pospolu (lidé, dinosauři, duby, růže, kočky, vlci atd.), pak by člověk měl nalézat zkameněliny alespoň některých moderních živočichů a moderních rostlin spolu s dinosaury ve vrstvách hornin. Vyzkoušení této myšlenky jsem zahájil bez jakýchkoliv předchozích znalostí, jak je tomu s moderními organizmy ve vrstvách hornin. Výsledky (zaznamenané v knize & a videu Živé zkameněliny) ukazují, že mnoho moderních živočichů a rostlin nalézáme společně s dinosaury – mnohem více než bych byl předpokládal, že najdu.“

V ROZPORU S POPULÁRNÍ VÍROU BYLY NALEZENY MODERNÍ TYPY PTÁKŮ [V ´DINOSAUŘÍCH HORNINÁCH´], VČETNĚ: PAPOUŠKŮ, SOV, TUČŇÁKŮ, KACHEN, POTÁPLIC, ALBATROSŮ, KORMORÁNŮ, JESPÁKŮ, KŘIVOZOBEK ATD.

Dr. Werner a jeho žena Debbie procestovali přes 160 000 km a vyfotili 60 000 fotografií při filmování televizního seriálu Evoluce: Grandiózní experiment. (Epizoda 2 z této série, Živé zkameněliny, ukazuje přesně to, co našli.) Soustředili se na zkameněliny nalézané v dinosauřích vrstvách hornin, a porovnávali tyto zkameněliny s moderními zvířaty a rostlinami.

„Pátrali jsme jen po zkamenělinách nalézaných v místech dinosauřích vykopávek, aby vědci vyznávající evoluci nemohli tvrdit, že jsme zkameněliny vybrali někde, kde to ´není dost staré.´ Všechny zkameněliny, které jsme pro srovnávání použili, byly nalezeny v dinosauřích vrstvách hornin (trias, jura, křída).“

Mnoho moderních zvířat v dinosauřích horninách!

Zeptal jsem se Carla, kolik tedy vlastně našel moderních typů zvířat v dinosauřích vrstvách hornin.

„Našli jsme zkamenělé příklady ze všech hlavních bezobratlých živočišných kmenů, které dnes žijí, včetně: členovců (hmyzu, korýšů atd.), měkkýšů, ostnokožců (mořských hvězdic, lilijic, mořských hadic atd.), korálů, hub a kroužkovců (žížal, mořských červů).

„Obratlovci – živočichové s páteří jako ryby, obojživelníci, plazi, ptáci a savci – vykazují ten samý vzorec.“

Moderní ryby, obojživelníci a plazi

„Ryby chrupavčité (žraloci a rejnoci), rybovití obratlovci (jako jsou jeseter, veslonos, losos, sleď, platýs a máčka skvrnitá) a rybovití bezčelistnatí (sliznatka, mihule) byli nalezeni v dinosauřích vrstvách a vypadají stejně jako jejich moderní formy.

„Moderně vypadající žáby a mloci byli nalezeni v dinosauřích vykopávkách.“

„Všechny dnes žijící skupiny plazů byly nalezeny v dinosauřích vrstvách a vypadají stejně nebo podobně jako jejich moderní formy: hadi (hroznýš královský), ještěrky (ameivy, plachtící dráčci), želvy (želvy mořské, kožnatky) a krokodýlovití (aligátoři, krokodýli a gaviálové).“

Moderní ptáci

„V rozporu s populární vírou byly nalezeny moderní typy ptáků, včetně: papoušků, sov, tučňáků, kachen, potáplic, albatrosů, kormoránů, jespáků, křivozobek atd. Když vědci podporující evoluci objevili tuto informaci během našich televizních rozhovorů, ukázalo se, že jen velmi stěží mohli věřit tomu, co do kamery říkali.“

Dr. William Clemens, UC Berkeley, mluví o moderních ptácích nalezených v horninách křídy. (Klip v angličtině z Living Fossils DVD)

PALEONTOLOGOVÉ NALEZLI 432 SAVČÍCH DRUHŮ V DINOSAUŘÍCH VRSTVÁCH; TÉMĚŘ TOLIK, KOLIK JE DRUHŮ DINOSAURŮ. … KDE ALE JSOU TYHLE ZKAMENĚLINY? NAVŠTÍVILI JSME 60 MUZEÍ, ALE NEUVIDĚLI JSME ANI JEDINOU VYSTAVENOU KOMPLETNÍ SAVČÍ KOSTRU Z DINOSAUŘÍCH VRSTEV V ŽÁDNÉM Z TĚCHTO MUZEÍ. TO JE ŠOKUJÍCÍ.

Savci

„V místech dinosauřích vykopávek našli vědci mnoho neobvyklých vymřelých savčích forem, jako jsou multituberkuláti3, ale také našli zkamenělé savce, podobající se veverkám, vačicím, tasmánským ďáblům, ježkům, rejskům, bobrům, primátům a ptakopyskům. Nevím, jak jsou tyto savčí formy blízké těm moderním, protože jsem většinu z nich neviděl, ani když jsem prošel tolika přírodovědeckými muzei.“

„Jen málo lidí ví o velkém počtu savčích druhů nalezených spolu s dinosaury. Paleontologové nalezli 434 savčích druhů v dinosauřích vrstvách;5 téměř tolik, kolik je druhů dinosaurů. V tomto počtu je téměř 100 kompletníchsavčích koster. Kde ale jsou tyhle zkameněliny? Navštívili jsme 60 muzeí, ale neuviděli jsme ani jedinou vystavenou kompletní savčí kostru z dinosauřích vrstev v žádném z těchto muzeí. To je šokující. A viděli jsme také jen několik desítek neúplných koster/jednotlivých kostí ze všech těch do té doby nalezených 436 savčích druhů. Proč muzea nevystavují tyto savčí zkameněliny, a také zkameněliny ptáků?“

V dinosauřích horninách je mnoho moderních rostlin!

„V dinosauřích horninových vrstvách jsme našli zkameněliny ze všech dnes žijících rostlinných oddělení: kvetoucí rostliny, jinany, jehličnany, mechy, rašeliníky, cykasy a kapradiny. A opět, podíváte-li se na tyto zkameněliny a porovnáte je s moderními formami, rychle dojdete k závěru, že se rostliny nezměnily. Zkamenělé sekvoje, magnolie, svídy, topoly a blahovičníky, lekníny, cykasy, kapradiny, přesličky atd. byly nalezeny v dinosauřích vykopávkách.“

Nebyly nalezeny nějaké moderní organizmy?

Zkamenělá mořská ježovka

„Nenašel jsem v dinosauřích vrstvách zkamenělinyvšech organizmů, které dnes žijí, spíše jsem našel reprezentativní příklady od všech velkých, dnes živých živočišných kmenů a všech velkých, dnes živých rostlinných oddělení. Půjdu-li o krok dál, uvnitř těchto větších skupin jsem často našel reprezentanty všech velkých skupin nebo tříd v rámci kmene.Například u ostnokožců (mořské hvězdice, mořští ježci atd.) jsem našel zkameněliny všech jejich hlavních, dnes žijících, typů.To samé platí o hmyzu a krokodýlovitých atd. Nenašel jsem žádné velké savce. Až potud největší nalezený savec v dinosauří vrstvě (životní velikost) váží 13 kg.

 

 

Moderní mořská ježovka

Nicméně tolik živých zkamenělin jak rostlin, tak i zvířat, ze všech hlavních kmenů a rostlinných oddělení ukazuje na stagnaci (nedostatek změn), ne na evoluci. Měl bych také poznamenat, že když se podíváme na tyto vážné problémy se systémem vrstev obsahujících zkameněliny (geologický sloupec, který je dnes geology prezentován), absenci větších savců lze snadno vysvětlit, ale to nechám na pozdější dobu.“

Je evoluční rozprávkový příběh ´nepotopitelný´?

Zeptal jsem se dr. Wernera, jak evoluční vědci zápasí s těmito fakty, když se jim předloží tyto pozoruhodné nálezy. Dr. Werner poznamenal, že „Pokud věříte teorii celým svým srdcem, tak budete schopen si tuto víru vždy udržet – a to i proti protichůdným faktům – pomůžete si záchrannými hypotézami, které ke své teorii přidáte. Když třeba vědec věřící v evoluci vidí v dinosauřích vykopávkách zkameněliny nápadně podobné moderním organizmům, tak je schopen vynalézt takovouto hypotézu pro ´objasnění´živých zkamenělin: ´Ano, věřím tomu, že se zvířata během času (evoluce) hodně změnila, ale některá zvířata a některé rostliny byly tak dobře adaptovány na prostředí, že se měnit nepotřebovaly. A tak mě živé zkameněliny celkem vůbec nevzrušují.´ Tato dodatečná hypotéza říká, že se některá zvířata nevyvíjela. Pokud je však teorie tak poddajná, že přidáním hypotézy lze uvažovat pravý opak k teorii hlavní, nikdo nikdy nemůže tuto teorii falzifikovat. Teorie se stává nepotopitelnou, a nepotopitelná teorie není vědou.“

Různá jména pro to samé zvíře?

Carl vyprávěl, jak evoluční vědci dávají zkamenělinám různá rodová a druhová jména, odlišná od jejich živých forem, a tak vytváří iluzi evoluce: „Dám vám příklad. Jeden vědec našel zkamenělou mořskou ježovku v horninách křídy, která vypadá téměř identicky s moderní živou mořskou ježovkou červenou, ale přiřkl jí úplně nový rod (Holaster). Pokud byste tohoto tvora uviděli živého v oceánu, identifikovali byste ho jako ježovku červenou (rod Spatangus). Jiné jméno chce naznačit, že se mořští ježci během času změnili, ale pro evoluci je to jen vykonstruovaný´důkaz´. Ta zkamenělina vypadá stejně jako její živý protějšek.“ (viz fotografie)

Je evoluce popřena?

Zeptal jsem se dr. Wernera, jestli jeho studie popřela evoluci.

„Je stále víc a víc obtížné pro evoluční model čelit velkému počtu živých zkamenělin. Když k tomu přidáme další problémy s evoluční teorií (zkamenělý záznam, původ prvního živého organizmu, geologické problémy se vznikem vrstev, podobnosti u nepříbuzných organizmů a další), můžete s naprostou důvěrou prohlásit: ano, s evoluční teorií je konec. Pokud by se našlo v dinosauřích vrstvách několik větších savců,měla by být teorie vyřízená i pro ty nejskalnější evolucionisty, ale lidé mají tendenci odnášet si do svých hrobů ty teorie, které se naučili na svých školách. Teprve nové generace se na to vše mohou podívat lépe a položit si otázku: ´Jakým způsobem oni vlastně uvažovali?´“

Související články

Evoluční naturalismus: prastará myšlenka

19. listopadu 2021

Mnozí se domnívají, že teorie biologické evoluce je Darwinovou originální myšlenkou. Ve skutečnosti již v 7. stol. př. Kr. uvažovali staří Řekové o principech biologické evoluce a stejně tak i řada středověkých učenců a filozofů…

Kdo jsou údajní zvířecí předkové člověka?

7. listopadu 2021

Fosílie, které by neměly existovat!

1. října 2020

Jelikož fosílie představují mineralizované pozůstatky mrtvých tvorů žijících v dávných dobách, věřilo se běžně po mnoho let, že šanci zfosilizovat by měly pouze tvrdé části těchto organismů, nedošlo-li k jejich náhlému pohřbení.

Ztracená moudrost našich předků

22. května 2020

Jací byli naši předkové? Šokující odhalení! Určitě jste už někdy slyšeli názor, že v dávných dobách bylo lidstvo na daleko nižší úrovni než dnes – vědomostmi, kulturou, uměním, zdravotně i společensky a že úplně na počátku byl člověk...