Úvod Magazín Příroda a evoluce Klam dvojznačnosti

Klam dvojznačnosti

přeložil Pavel Kábrt (Kreacionismus.cz)

stockxpert.com

Kreacionionisté by se měli učit odhalovat klam dvojznačnosti— když někdo, proti pravidlům logiky, přepne uprostřed argumentace definici slova – využívání tohoto klamu je totiž běžnou evolucionistickou praxí. Pan S. U. ze Spojených států nás požádal o pomoc při odpovídání právě takovému evolucionistovi.

Nejprve popisuje oponenta, a pak uvádí svoji prosbu o pomoc:

Ale ovšem, že lidé jsou stále lidmi. Předpokládám, že slovem lidé máte na mysli rod Homo. Mluvil jste o 500 letech, a že my lidé jsme makroorganizmy.

„Žádná biologická evoluce“

Jak už jsem řekl předtím, evoluce je neustále probíhající proces. Náš poddruh se vyvíjí už 500 let. Vezměme si jako příklad měnící se rozšíření genetických nemocí. Protože je to způsobeno alelami (takže četnost příslušných alel se změnila), a evoluce je změna četnosti alel v genofondech během generací, tak právě toto je biologická evoluce.

Lidé jsou opice. Těm koncovkám na fylogenetickém stromu opravdu není tak těžké porozumět.

Tuhle odpověď jsem dostal od člověka, se kterým diskutuji a nejsem si jist, jak mu na tohle odpovědět. O četnosti alel jsem se neučil a tak si nejsem jist, co dělat. Mohli byste mi pomoct na to odpovědět?

TOTO JE UČEBNICOVÝ PŘÍKLAD LOGICKÉHO KLAMU NAZÝVANÉHO DVOJZNAČNOST.

Keaton Halley z CMI odpovídá:

Ahoj S.U.,

rádi Vám pomůžeme.

Váš oponent skutečně žádný podstatný důkaz evoluce od mikrobů k člověku neposkytl. Všechno, co udělal, že jen poukázal na biologické variace, které kreacionisté potvrzují (ve skutečnosti očekáváme mnohem víc než jen variace), a tento člověk nedal žádné příklady nějakých významnějších změn, které darwinovská evoluce vyžaduje —jako je vznik nových struktur, které jsou vysoce složité a specifické.

Toto je běžná evolucionistická taktika, poukázat na příklady variací uvnitř nějakého druhu organizmu (v tomto případě u lidí), a pak tvrdit, že toto dokazuje, že všechny živé věci musely vzniknout ze společného předka (takže lidé jsou příbuzní dýním a dikobrazům). Tohle je však učebnicový příklad logického klamu, který se nazývá dvojznačnost. Podívejte se na článek Nenalétněte na trik návnady a pasti a Evoluční vlak přijíždí (pardon, jede v opačém směru).

Abych Vám pomohl pochopit, co vlastně ten kritik říká, dovolte mi vysvětlit jeho terminologii. Alela je jen varianta nebo prostě jen obměněná forma určitého genu. Například gen pro barvu oka může mít různé formy čili alely — někteří lidé mají alelu pro modré oči a jiní alelu pro hnědé oči.Četnostukazuje, kolik lidí má v určité populaci tyto alely. Takže populace může mít 30 % hnědookých lidí a 70 % modrookých lidí. Změna četnosti by nastala, kdyby o několik generací později měla populace 15 % hnědookých a 85 % modrookých lidí. To se může stát velmi snadno, když se budou modroocí lidé brát spíše mezi sebou a budou mít v průměru více dětí než ti hnědoocí.

EVOLUCE VYŽADUJE MECHANIZMUS, KTERÝ MUSÍ UDĚLAT MNOHEM VÍC NEŽ JEN ZAMÍCHAT ALELAMI UVNITŘ NĚJAKÉ SKUPINY.

Takže ten Váš kritik definoval biologickou evoluci tímto typem změny —“ změnou v četnosti alel“. To je však ‘evoluce’ jen v tom nejtriviálnějším smyslu. Všimněte si v tom výše uvedeném příkladu: začali jsme s modrýma a hnědýma očima a skončili jsme s modrýma a hnědýma očima. Jediné, co se změnilo, bylo relativní procentuální zastoupení těchto alel v populaci. Jenže tímto procesem opravdu nikdy nezměníte rybu na rybáře! Ta forma evoluce, kterou popíráme—univerzální společný předek— vyžaduje mechanizmus, který musí udělat mnohem víc než jen zamíchat alelami uvnitř nějaké skupiny, nebo jen dát do oběhu nové alely tak, že ty původní rozbiju a zničím (viz články Tři R evoluce a Mohou mutace vytvořit novou informaci?). Takový mechanizmus by vyžadoval vygenerovat stohy nové genetické informace, charakterizované vysokým stupněm specifické složitosti.

Nenechte se tedy zastrašit silnými slovy. Důkaz evoluce, který Váš oponent uvedl, je beznadějně nedostačující. Pokud se seznámíte s výše uvedenými články, nebudete mít nejmenší potíž dát odpověď.

Podobné články v angličtině

 • Refuting Evolution—Chapter 2
 • The 3 Rs of Evolution: Rearrange, Remove, Ruin—in other words, no evolution!
 • The evolution train’s a-comin’
 • Muddy Waters
 • Natural selection ≠ evolution
 • Defining terms
 • Can mutations create new information?
 • Don’t fall for the bait and switch
 • Refuting Evolution—Chapter 9

Pro další četbu v angličtině

 • Natural Selection Questions and Answers
 • Mutations Questions and Answers
 • Speciation and the Created Kinds
 • Information Theory Questions and Answers
 • Countering the Critics Questions and Answers

Videa v angličtině k tomuto tématu

 • 15 otázek evolucionistům — #3 Jak mohly mutace v živých organizmech vytvořit informaci?
 • 15 otázek evolucionistům — #4 Proč je přírodní výběr vyučován jako ´evoluce´?

Související články

Osobnosti evoluce

20. dubna 2022

Představení novodobého zakladatele evolučního chápání vzniku a historie života, jeho dvou následovníků i dvou současných autorů.

Století 21 #29 Eduard Forejt - Kouzlo ekologického města

19. března 2022

Kouzlo eko-logického města se skrývá v tom, že bych měl upřednostnit co nejvíce potřeby člověka tím, že snížíme jeho potřebu cestovat.

Jak vznikl svět - kosmologie a stvoření světa

21. února 2022

Kosmologie je původní řecký výraz pro nauku o vesmíru. O tom, jak vznikl svět, jaký byl jeho vývoj a jaká ho čeká budoucnost.

Plejtvák obrovský - gigant v říši zvířat

28. ledna 2022

Jsem největší ze všech druhů velryb. Vahou svého těla několikrát převyšuji i hmotnost brontosaurů. Jsem tak největším zvířetem, které kdy na Zemi existovalo.