Úvod Magazín Příroda a evoluce Bělonohé myši z Nebrasky – nejnovější ‘ikona’ evoluce?

Bělonohé myši z Nebrasky – nejnovější ‘ikona’ evoluce?

V písečných dunách Nebrasky probíhají v populacích bělonohých myší mutace a přírodní výběr, ale nikde ani stopa po evoluci

David Catchpoole
Přeložili Martina Roháčková a Pavel Kábrt (kreacionismus.cz)

Jedním z nejhojněji rozšířených savců severní Ameriky je myš bělonohá (Peromyscus maniculatus). Obvykle mají myši tmavou srst—což je velmi užitečné ke splynutí s tmavou půdou a vyhýbání se tak zraku predátorů jako jsou sovy a jestřábi.

Avšak v Nebrasce, v oblasti písečných dun1, které jsou složené převážně ze světle zbarvených křemičitých zrn, jsou myši bělonohé převážně světlé, žlutooranžové a světlehnědé barvy.

A tak vědci přemýšleli nad otázkou: Je pískově zbarvená srst adaptací, která pomáhá myším bělonohým přežít v písečných dunách, které jsou jim domovem?

Použitím světle zbarvených a tmavě zbarvených plastelínových modelů myší na několika místech písečných dun Nebrasky badatelé zjistili, jak se očekávalo, že nápadné tmavé modely byly napadeny dravými ptáky mnohem častěji než světle zbarvené modely myší. 2 To bylo v souladu s dřívějšími experimenty, při kterých se používaly živé myši bělonohé a dravé sovy. 3 Vědci tedy mohli oprávněně tvrdit, že světle zbarvené myši bělonohé skutečně mají „silnou selektivní výhodu“ oproti tmavě zbarveným myším bělonohým v takovýchto lokalitách, neboť jsou lépe maskované před predátory lovícími pomocí zraku. 4

Produkce pigmentů—světlé versus tmavé

SVĚTLÍ MUTANTI MĚLI VĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOST K PŘEŽITÍ A ROZMNOŽENÍ NEŽ TMAVÉ MYŠI

Buňky produkující u myší pigment produkují hnědý pigment nazývaný eumelanin a světle zbarvený pigment nazývaný feomelanin (který je také zodpovědný za ‚zrzavou‘ srst 5). Pokud je produkce eumelaninu potlačena, je produkováno více feomelaninu, což vede ke světle zbarvené myši. Jediný gen, známý jako Agouti, produkuje protein, který reguluje produkci eumelaninu a tedy i množství produkovaného feomelaninu. Světle zbarvené myši mají gen Agouti zmutovaný— aminokyselina byla odstraněna z produkce tohoto genu— což vede k nadměrnému potlačení produkce eumelaninu. 6, 7 V důsledku toho je produkováno mnohem více feomelaninu. Takže mutace genu Agouti generuje širší světlé pásy hřbetních (zádových) chlupů, díky čemuž má celé zvíře zlatavě písčitou barvu spíše než tmavě hnědou.8

Další genetická analýza populace světlých myší bělonohých z Nebrasky identifikovala mnohočetnémutace stejného genu, které vedly k „vícenásobným pigmentačním rysům, které společně vyvolají celkový maskovaný vzhled myší ze Sand Hills.“ 9

Výzkumníci dospěli celkem oprávněně k závěru, že „tato studie živě ilustruje sílu přírodního výběru.“10 Zároveň dospěli k závěru, vcelku rozumně, že mutace pro světlou srst vznikly poté, co myši bělonohé začaly kolonizovat písečné duny v Nebrasce.

Přírodní výběr, určitě

„Světlý gen neexistoval, proto myši musely ‚čekat‘ dokud se neobjevila určitá mutace a potom výběr musel pracovat s touto novou mutací,“ řekl člen týmu Hopi Hoekstra z Harvard University.“ Je to proces, který se skládá ze dvou částí. Nejprve se musí objevit mutace, a poté výběr musí zvýšit její četnost.“ 11 Jelikož světlí mutanti měli větší šanci na přežití a rozmnožení oproti tmavým myším a předávali tak zmutovaný gen další generaci, adaptace na světlou srst se rychle rozšířila v populaci myší v dunách.

VĚDCI SE OBZVLÁŠTĚ SNAŽILI ZDŮRAZNIT VZNIK DE NOVOZMUTOVANÉHO GENU

Až sem by bylo vše v pořádku,— kdyby prostě skončili svá tvrzení zde. Jak informovaní kreacionisté mnohokrát poukazovali, nemáme žádný problém s pojmy přírodní výběr, mutace a adaptace, pokud jsou správně užívány. 12 Vlastně jsme nikdy neměli problémy s principem přírodního výběru u podobného příběhu tmavé nebo světlé formy drsnokřídleců březových (Biston betularia) v Anglii, dokonce ještě před objevem jejich inscenovaných fotografií. 13 Výzkumníci a vědecké publikace však vylíčily nálezy jako důkaz evoluce, 14, 15, 16 náležitě a nenuceně předávaný sekulárními masovými médii. 17, 18 A, možná vědomi si, že kreacionisté opakovaně a úspěšně zpochybňují evolucionistická tvrzení (o evoluci od mikrobů k člověku) tím, že správně poukazují na to, že v mnoha případech šlo jen o výběr z předem už existující genetické variace, vědci byli obzvláště dychtiví zdůraznit objevení se mutovaného genu „de novo“ 19: „Naše práce ukazuje, že rychlé adaptační změny, jako je evoluce světlého zbarvení mezi myšmi ze Sand Hills, se nemusí vždy spoléhat na již existující genetickou variaci.“ 20 A: „Je to trochu legrace najít mutace, protože to je základní látka změny.“ 21

Jémine; dogma myší bělonohých

MUTACE DEGRADUJÍ BIOLOGICKÉ PROCESY, KTERÉ BYLY KDYSI DOKONALÉ, COŽ JE V SOULADU SE ZPRÁVOU BIBLE

Tato prohlášení jdou do jádra evolucionistických článků víry, do jejich evolučního dogmatu. Považují mutace za evoluční ‚motor’—jediný zdroj jakési nové genetické informace, která mohla přeměnit živé, k smrti zmutované mikrobi, na bělonohé myši během procesu evoluce. V žádném případě však výskyt světlých zmutovaných myší nereprezentuje takový tvůrčí proces. Všimněte si poruchy již existujícího regulátoru pigmentu, která v tomto případě zahrnuje odstranění aminokyseliny. Pochopení zákona rozpadu. Jenže evoluce vyžaduje encyklopedická množství nové informace. 22, 23 Evolucionisté potřebují najít mutace, které vytváří nové enzymy a nové metabolické dráhy, aby prokázali uskutečnitelnost svého mýtu, ale oni nacházejí pouze mutace, které upravují již existující funkce, jako v tomto případě. Takže tvrzení vysílané BBC, nadšeně vykreslující světlé pískové myši bělonohé z Nebrasky jako ‚ikonu evoluce‘ 24, je pohybem v kruhu. Není zde nic, co by podporovalo velký obraz evoluce.

Skutečný ‚velký obraz‘

Mutace celkově degradují již dokonalé biologické procesy (Genesis 1:31), což je v souladu s Biblickým prokletím celého stvoření, které je nyní v „poutech zkázy“ (Římanům 8:20–21). Jak se mutace akumulují, pravidelně vidíme že, zmutované geny, i když ztratily svoji původní stvořenou funkci, mohou někdy v tomto padlém světě masožravosti a predátorství přinést výhodu k přežití 25. Jak úžasné to bude, až nebude smrt a krveprolití—není divu, že celé stvoření je v dychtivém očekávání (Římanům 8:19, 22; 2 Petrova 3:13; Zjevení 21:4).

Související články

#9 Proč text nelze odvodit z hmoty ani význam z textu? | Genesis Era Q&A

23. května 2024

Proč text nelze odvodit z hmoty ani význam z textu?

#8 Co je to informace? | Genesis Era Q&A

18. dubna 2024

Co je to informace?

#7 Jak vznikla půda? | Genesis Era Q&A

11. dubna 2024

Jak vznikla půda?

#6 Čtvrtá kategorie vědy - Sdělená, Neopakovatelná, Zjevená | Genesis Era Q&A

4. dubna 2024

Podrobnější představení 4. kategorie vědy.