Úvod Magazín Příroda a evoluce Co dokáže „pouhý“ mravenec

Co dokáže „pouhý“ mravenec

Málokdo si mravence všimne, natož aby ho obdivoval pro jeho na první pohled ne snadno viditelné, o to však úžasnější schopnosti a dovednosti. Od mravenců se máme co učit. Jejich orientace v divoké přírodě a schopnost přežít i ve velmi náročných podmínkách, stejně jako jejich houževnatost, pracovitost, řád i organizace uvnitř společenství, jsou pro nás velkým příkladem k následování.

Asi každý jsme už někdy viděli mraveniště nebo alespoň roj mravenců. Někdy to setkání bylo příjemné, jako třeba na výletě s dětmi v lese, kde člověk mravence obdivuje a má někdy až posvátnou potřebu je chránit a někdy je setkání s mravenci vyloženou pohromou, třeba v domácnosti nebo na zahrádce, kde mohou způsobit spoustu docela velkých nepříjemností.

Nasbírají po lese obrovské množství jehličí, vyhlédnou si vhodný pařez a na něj pak jehličí pečlivě naskládají. Postupně tlející materiál pak uvolňuje teplo, které mravence zahřívá pak po celou zimu. V létě si naopak do mraveniště udělají spoustu důmyslně umístěných otvorů, kterými mraveniště větrají a v podstatě i klimatizují.

Mravenci jsou nicméně úžasní tvorové obdařeni celou řadou unikátních schopností a dovedností.

Představte si třeba mraveniště lesních mravenců z jehličí vysoké přes 2 metry! Přesně taková mraveniště byste našli v celé severní Evropě či chladné Sibiři. Tento druh mravenců si nestaví svá obydlí z písku a hlíny, ale nasbírají po lese obrovské množství jehličí, vyhlédnou si vhodný pařez a na něj pak jehličí pečlivě naskládají. Postupně tlející materiál pak uvolňuje teplo, které mravence zahřívá pak po celou zimu. V létě si naopak do mraveniště udělají spoustu důmyslně umístěných otvorů, kterými mraveniště větrají a v podstatě i klimatizují.

Co je fascinující, je také strmost navrstveného mraveniště. Homole je tak akorát strmá, aby se z ní odváděla přebytečná vlhkost a zároveň nevysychala.

Každý ví, že teplé a vlhké prostředí s tlející vegetací, což je právě případ mraveniště, je místem, ve kterém se daří také plísním a bakteriím. Ty mohou být pro mravence velmi nebezpečné, proto si před pobytem v mraveništi nanášejí na tělo borovicovou pryskyřici jako účinný dezinfekční prostředek.

V tom všem je zjevná obrovská moudrost a strategické znalosti spousty důležitých věcí, o kterých mnozí z nás ani netušíme, že existují. Představte si moderního člověka, který by se octl v lese, že by sám od sebe přišel na to, že si v lese najde vhodnou rostlinnou hmotu, z té si postaví vhodně vysokou a strmou homoli, tu si nějakým způsobem zpevní, udělá si do ní otvor, ve kterém by přebýval a ještě si ze stromů seškrábe pryskyřici, kterou by si dezinfikoval vnitřní prostor. Někoho by to možná napadlo, ale určitě ne každého. Ne tak u mravenců. Ti mají v sobě tento instinkt neomylně každý sám za sebe.

Ponaučení

Zdůrazněme, že instinkt není produktem slepé evoluce, nemůže být, protože evoluce nemá žádnou paměť, neumí pracovat s konkrétními znalostmi a ty pak tvůrčím způsobem uplatňovat s ohledem na přežití. Hmota sama neumí vyprodukovat kód – tedy DNA a všechny přidružené softwarové systémy v tělech všech živých organismů – hmota je pouze nosičem té informace, molekulárním nosičem, který tu informaci uchovává v konkrétní podobě — není a nemůže být v principu jeho příčinou! — Mravenci, stejně jako i všichni ostatní tvorové – mají své instinkty jako dar od Boha, od svého Tvůrce, který do těch mravenců zabudoval velmi důmyslným způsobem instrukce, jak postavit hnízdo z jehličí, jak ho větrat a jak se nenakazit.

Závěr

Když se Bůh takto stará o lesní mravence, o kolik víc se postará o každého z nás? Jen musíme být opatrní a rozumní v hodnocení toho, jak se k nám Bůh chová, protože Jemu jde na prvním místě o náš charakter, naše vztahy a naši duši a tomu je podřízena Jeho veškerá péče o nás.

Biblický citát

Jdi k mravenci, lenochu, podívej se na jeho cesty, abys zmoudřel. Ačkoliv nemá vůdce, dozorce ani vládce, připravuje si v létě pokrm, shromažďuje ve žni svou potravu. Dokdy budeš ležet, lenochu? Kdy se probereš ze spánku? Trochu spánku, trochu dřímoty, trochu složit ruce a poležet si — a tvá chudoba přijde jako tulák a tvá nouze jako ozbrojenec. (Bible, Starý zákon, Přísloví 6.6-11)

Mgr. Libor Votoček, Bc. Bruce Malone a Jule Von Vett

Související články

#10 Rozmnožování aneb semínko jako geniální program | Genesis Era Q&A

25. června 2024

Jak se rozmnožují rostliny?

#9 Proč text nelze odvodit z hmoty ani význam z textu? | Genesis Era Q&A

23. května 2024

Proč text nelze odvodit z hmoty ani význam z textu?

#8 Co je to informace? | Genesis Era Q&A

18. dubna 2024

Co je to informace?

#7 Jak vznikla půda? | Genesis Era Q&A

11. dubna 2024

Jak vznikla půda?