Úvod Magazín Příroda a evoluce Je skvělý design důkazem skvělého Designéra?

Je skvělý design důkazem skvělého Designéra?

Představte si, že jste inženýrem v konstrukční a vývojové kanceláři v nějaké prestižní společnosti vyrábějící obalové materiály – například Tupperware nebo Auer packaging International a na technologické poradě Vám šéf vývoje zadá následující projekt:

Navrhněte nádobu na potraviny s následujícími vlastnostmi:

 • Nádoba musí mít jako celek vždy jednu barvu a ta musí reagovat na její obsah, tzn. barva nádoby se bude měnit v závislosti na obsaženém pokrmu.
  • Bude-li v nádobě jídlo, které je již chuťově vyzrálé a připravené ke konzumaci, změní nádoba svou barvu a povrchovou texturu tak, aby vzbuzovala chuť k jídlu.
  • Pokud bude v nádobě naopak jídlo, které dosud není vhodné ke konzumaci, změní nádoba svoji barvu a texturu tak, aby vzbuzovala nechuť k jídlu.
  • Pokud se v nádobě objeví jídlo, které již není vhodné ke konzumaci, tzn. je zkažené, přezrálé, plesnivé či jakkoliv nevyhovující, změní nádoba barvu potřetí, a sice tak, aby působila nechutně a varovně.
 • Nádoba se bude různě těžko otevírat v závislosti na tom, jestli je jídlo připravené ke konzumaci nebo ne.
  • Tzn. pokud je obsah připraven ke konzumaci, bude se nádoba otevírat snadno.
  • Naopak, pokud obsah nebude vhodný ke konzumaci, bude se nádoba otevírat velmi těžko nebo nepůjde otevřít vůbec.
 • Nádoba bude propouštět pouze aromatické – vonné – látky obsaženého pokrmu, tzn. že vůně nádoby se bude měnit podle vůně pokrmu. Pro všechny ostatní látky včetně chuťových však bude nádoba neprostupná.
 • Nádoba bude svým tvarem vždy dokonale kopírovat objem a tvar obsaženého pokrmu, tzn. bude měnit svoji velikost a tvar v závislosti na velikosti a tvaru obsaženého pokrmu.
 • Tvar nádoby bude vždy umožňovat manipulaci jednou rukou, takže nádobu bude možné otevřít a její obsah konzumovat bez potíží například během telefonování, řízení vozidla nebo rozhovoru s přítelem.
 • Výrobní cena nádoby bude maximálně několik málo haléřů za kus.
 • Nádoba bude z dokonale recyklovatelného materiálu – tzn. nulová toxicita a 100% biodegradabilita kdekoliv v přírodě – třeba na zahrádce na kompost.

Lidsky nesplnitelný úkol

Je prakticky jisté, že i kdyby ve vaší konstrukční a vývojové kanceláři pracoval tým tisíců inženýrů – těch nejlepších, byla by jejich reakce na takové zadání nejspíš nevěřícné kroucení hlavou, protože jim byl zkrátka zadán lidsky nesplnitelný úkol.

Přesto v přírodě – dílu Božích rukou – nalézáme dokonce ještě pokročilejší obalovou technologii, než ve výše uvedeném zadání. „Obyčejný“ banán nejenže splňuje všechny výše uvedené specifikace, ale obsahuje navíc ještě

 • Konstrukční (genetický) program, podle kterého je možné z půdy, vody, vzduchu a slunečního záření postavit teoreticky kdekoliv na světě téměř libovolný počet zmíněných „nádob“ i s jedlým obsahem – tedy nových banánů.
 • Konstrukční továrna – což je rostlina banánovník – je rovněž celá ze 100 % biodegradabilního, 100 % netoxického konstrukčního materiálu, navíc funguje jako úžasné stínidlo v horkých, slunečných dnech, produkuje kyslík, vypouští do svého okolí příjemnou vůni a zachytává z okolního vzduchu prach, nečistoty a oxid uhličitý. Kromě toho je možné konstrukční továrnu – tedy banánovník – použít jako skvělý obalový materiál např. k bezpečnému přenosu banánových trsů nebo k tepelné úpravě pokrmů (podobně jako u nás používáme alobal) nebo jako konstrukční materiál pro střechu slaměného domku apod. Listy banánovníku navíc fungují jako vynikající hnojivo pro další úrodu.
 • Konstrukční továrna – tedy banánovník – je po celou dobu výroby banánů domovem nejrůznějších organismů – počínaje mikroorganismy, přes členovce až po ptactvo či primáty.

Mistr Designér nebo slepé materiální procesy a milióny let?

Uvědomíme-li si všechny tyto technologické superlativy „obyčejných“ banánů a banánovníků, nemůžeme jinak než žasnout nad nedostižnou genialitou a moudrostí Božského Mistra inženýra, který toto všechno vytvořil! Bible je jedinou knihou na světě, která hovoří o stvoření všech základních druhů rostlin a zvířat i všech ostatních organismů jediným Tvůrcem, který je obdařil všemi výše uvedenými zázračnými schopnostmi, jež nedovede technologicky ztvárnit ani nejpokročilejší technologická společnost současnosti!

Můžeme něco takového připisovat slepým materiálním procesům a moři času, jak tvrdí zastánci evoluce a miliónů let? Nechť si každý odpoví sám za sebe!

Citát z Bible:Okuste a vizte, že Hospodin je dobrý; blahoslavený člověk, který v Něho doufá (složil všechnu svou naději).“ (Žalm 34,8)

(Při tvorbě tohoto článku jsme se inspirovali knihou „Perly v ráji“ od autorů Bruce Malone a Jule Von Vett.)

redakční tým Genesis Era

Související články

#10 Rozmnožování aneb semínko jako geniální program | Genesis Era Q&A

25. června 2024

Jak se rozmnožují rostliny?

#9 Proč text nelze odvodit z hmoty ani význam z textu? | Genesis Era Q&A

23. května 2024

Proč text nelze odvodit z hmoty ani význam z textu?

#8 Co je to informace? | Genesis Era Q&A

18. dubna 2024

Co je to informace?

#7 Jak vznikla půda? | Genesis Era Q&A

11. dubna 2024

Jak vznikla půda?