Úvod Magazín Příroda a evoluce Kreacionismus včera, dnes a zítra – 5. část

Kreacionismus včera, dnes a zítra – 5. část

Kreacionismus bývá často označován za propagandu a náboženský fundamentalismus, stejně jako mnoho jiných částí Pravdy. Skutečná propaganda je ale něco jiného, co se děje většinou nepozorovaně a historicky v hlubokých paralelách a prostupuje postupně všechny oblasti lidské společnosti. Nabízí se otázka, jak v tomto kontextu vnímat evoluční světonázor.

Ač to může na první pohled vypadat často jinak a zašmodrchaně nebo naopak až podezřele jednoduše, není vždy snadné rozlišit pravdu od lži, zvláště pokud jde u toho člověku o život, vztahy či majetek a kdy tedy hrozí, že přiznání se k pravdě či její následování bude stát víc, než jsme ochotni v danou chvíli obětovat. Pokud navíc na čemkoliv z toho vyloženě lpíme svým životem či postavením, je pro nás rozpoznání vyšších úrovní lží a podvodů takřka nemožné či dokonce nežádoucí, protože by takové „prozření“ pro nás představovalo až příliš velké riziko a ohrožení našich dosavadních pozic a jistot v systému tohoto světa. Nejen proto je Bible plná výroků, které varují před dáváním světských pozic a jistot na první místo, ať už z jakéhokoliv důvodu.1

Popravdě řečeno, každý z nás něco důležitého nevidí nebo nechápe, ať už v té či oné oblasti života. Potěšující na tom je, že to samo o sobě není zlo. Zlem to začíná být až ve chvíli, kdy s tím nechceme nic dělat nebo kdy je nám prostě jedno, jak žijeme.

Další věcí je, že člověk asi nejvíce ze všeho nerad přiznává, že se nechal v životě zásadním způsobem podvést nebo okrást, protože tím zároveň přiznává, že v něčem podstatném selhal nebo opakovaně selhává nebo že jisté podstatné věci v životě neřeší nebo nevidí. „Já že něco podstatného nevidím nebo nechápu? No dovolte! …“ 😊 Popravdě řečeno, každý z nás něco důležitého nevidí nebo nechápe, ať už v té či oné oblasti života. Potěšující na tom je, že to samo o sobě není zlo. Zlem to začíná být až ve chvíli, kdy s tím nechceme nic dělat nebo kdy je nám prostě jedno, jak žijeme. Dobrý učitel netrestá své žáky tehdy, když něco neumí nebo nezvládají, ale tehdy, když na to kašlou nebo tehdy, když vědomě podvádějí a tváří se jakoby nic. Podobně ani dobrý rodič netrestá své děti za to, že něco neumí, nedělají nebo nezvládají, ale za zlý přístup k životu. Totéž lze říci i o Pánu Bohu – Otci všech – a Jeho vztahu ke každému z nás. Tvůrce a Soudce všech netrestá člověka nikdy za neznalost, pomalost či slabost – takové věci Boha neurážejí, na rozdíl od lidí. Problém nastává až ve chvíli, kdy si v neznalostech lebedíme a slabostmi si ospravedlňujeme zahálku, ignoranci nebo lhostejnost vůči Bohu a Jeho vůli. Jak se říká, když dva dělají totéž, není to totéž … a na všechno je ten pravý čas pod Sluncem a na nás je, abychom se jej naučili rozpoznávat.

Když to teď vztáhnu na náš vztah vůči Bohu a Jeho moudrosti obsažené v Bibli, tak jsme dětmi úplně všichni, i univerzitní profesoři, hudební virtuosové, akademičtí malíři, mistři sportu, maminky početných rodin i století starci. Vůči Bohu, který nás všechny povolal v bytí z jednoho manželského páru na počátku dějin, jsme bezesporu nezkušenými a neznalými dětmi, které si dovedou v každé chvíli života velmi ublížit, nejen sobě ale i navzájem. Jeden moudrý muž nedávno řekl, že i nejpokornější, nejmoudřejší a nejpilnější lidé v naší společnosti, a že jich není zas tak moc, nakonec umírají stejně jako malé děti, kterým nezbývá než Bohu bezvýhradně důvěřovat. Tento svět je však nastaven jinak a dost podstatným způsobem nám nechce dovolit uvidět, pochopit a žít určité významné pravdy, bez kterých jsou naše duše, životy i vztahy ve velkém ohrožení, a to nejen tady a teď, ale i s přesahem do věčnosti.

Jak jsme si už řekli, nikdo nevidíme (nechápeme) úplně všechno, přesto je možné téměř pro každého z nás, pokud by o to opravdu stál, prozřít duchovně natolik, že ty zásadní pravdy a podvody vidět prostě bude. Realita je ovšem taková, že touha po úspěchu, uznání druhých či jejich kontrole je v mnoha lidech tak velkou hybnou silou, že svá pochybení, manipulace a zlé úmysly zatloukají často do posledního dechu, a tak si o nich druzí často myslí jen to nejlepší …

V tomto ohledu je evoluční teorie asi nejtypičtějším příkladem organizovaného zamlčování a zatloukání nejhorších podvodů a manipulací s daty a jejich výklady v celé historii novověké vědy.

V tomto ohledu je evoluční teorie asi nejtypičtějším příkladem organizovaného zamlčování a zatloukání nejhorších podvodů a manipulací s daty a jejich výklady v celé historii novověké vědy. V praxi to funguje tak, že např. biolog evolucionista věří ve své často až groteskně prezentované pokoře více evolučním paleontologům a antropologům než sobě. Je přesvědčen, že jsou to ti druzí, kdo má zdrcující důkazy pro evoluci. Evoluční paleontolog či antroplog si však totéž myslí o evolučním biologovi … a tak se navzájem udržují v iluzi, že evoluční teorie je vědecky zdrcujícím způsobem potvrzena. Neříkám, že se podobně nechovají i někteří kreacionisté, nicméně tam je to spíše anomálií, kdežto v evoluční komunitě pravidlem.

Pozoruhodná paralela k evoluční propagandě z nedávné doby

A propos, vzpomínáte na nedávnou koronavirovou hysterii, kdy každý, kdo si při nedělní procházce lesem nenasadil roušku, byl na sociálních sítích označován za masového vraha našich dědečků a babiček? Výrazivo vyděšených však bylo častokrát ještě daleko horší … a v ničem si nezadalo se zuřivostí a touhou trestat všechny nepodvolené v období těsně před 2. světovou válkou. Ponechme teď stranou absurdity typu okopávání záhonků na zahrádce v respirátoru, běžce v lesoparcích s rudou hlavou a respirátorem až pod oči, agresivní výpady policistů na osamocené chodce, kteří si ve větru v téměř vylidněné ulici nenasadili respirátor nebo masové očkování v obchodních centrech nekompetentními dobrovolníky značně problematickými vakcínami bez jakéhokoliv vyšetření a zhodnocení zdravotního stavu očkovaných, což se mimochodem děje dodnes a nezdá se, že by to lékařské komoře nějak zvlášť vadilo. Když si uvědomím, jakou ostražitost a péči vyvíjí můj všeobecný lékař, pokud mi navrhuje nějaké klasické očkování např. proti tetanu, kolik vyšetření a papírů předchází jeho rozhodnutí, zda přeočkovat či nikoliv, potom nedovedu pochopit mentální pochody lidí, kteří si nechají dát z lékařského hlediska značně pochybnou vakcínu např. z rukou hasiče v obchodním centru, aniž by došlo k zodpovědné analýze a zhodnocení jejich aktuálního zdravotního stavu. A tady se dostáváme k zajímavému důsledku s přesahem do duševní a duchovní sféry. Pokud lidé dnes ze strachu akceptují téměř jakýkoliv zásah do jejich těla, pokud je jim dostatečně dlouho a barvitě líčen sdělovacími prostředky jako spásonosný, potom si kladu otázku, co jsou ochotni nechat způsobovat své duši a charakteru? Otázka, která jistě stojí za zamyšlení!

Dodnes se o těchto věcech vedou nemalé spory, přesto je nesporné, že se v období covidové hysterie zrodila jakási zlidovělá forma globálních dezinformačních kampaní a mediální propagandy schopné přes noc udělat z černé bílou a z bílé černou a za měsíc zase obráceně. Rozumějme si dobře, nepopírám existenci koronavirové infekce ani její nebezpečnost pro určité skupiny obyvatelstva, pouze diskutuji oprávněnost a rozumnost, a hlavně argumentační kvalitu tehdejších drakonických opatření, jejichž účinek na zmírnění infekce byl podle nejnovějších analýz mizivý, zato účinek ekonomický, sociální, kulturní a morální byl a je dodnes výrazně záporný, byť přesná měřitelnost takových věcí je diskutabilní.2

Ale jak už to chodí na tomto světě, lež a pravda jsou vždy namíchány, a to v různém poměru, proto ani evolucionisté neříkají vždy jen lež, a proto ani propagátoři covidismu neříkají vždy jen lež.

Bezpečnost a zodpovědnost je jistě dobrá věc, zvláště v souvislosti s infekční chorobou, přesto by zde měly platit primárně a přednostně principy zdravého životního stylu, zdravého rozumu a vůle, což bylo ale to první a hlavní, co se začalo organizovaně zlehčovat a ignorovat. Proč? U každé choroby jde totiž hlavně o dobrou imunitu, mysl a vztahy! Tělesně zdraví lidé s kritickým myšlením a pevným charakterem jsou velmi těžko ovladatelní a využitelní pro různé dezinformační kampaně globalistů … proto byly tyto věci hned zpočátku zpochybněny a po celou dobu důsledně ignorovány. Dost podobně se postupuje už od Darwinových dob ve sporu mezi stvořitelským a evolučním výkladem vzniku a historie světa. Každý člověk se základním vzděláním si může sám doma ověřit neplatnost evoluční teorie, potřebuje k tomu však odvahu, správné informace (fakta) a trochu času. Svět a vzdělávací systém se však snaží lidskou mysl obsadit už od útlého věku frázemi a ideologickými poučkami, které z evoluční teorie dělají jedinou nezpochybnitelnou pravdu. A podobně jako za covidu i zde byli dopředu vybráni jen určití vědci, filozofové, učitelé a faráři, kteří pořád znovu a znovu ujišťují širokou veřejnost, že evoluce a milióny let jsou jedinou vědecky potvrzenou představou o našem původu a historii. 100x opakovaná lež se stává pravdou, protože pokud na vás ze všech stran přicházejí pouze jedny a ty samé zprávy, potom je velké riziko, že jim uvěříte, třeba ze strachu, nebo z pohodlnosti, důvody mohou být různé.

Když si uvědomím, že ohledně původu a historie světa nebylo v televizi skutečně ke shlédnutí a k zaslechnutí celé mé dětství a mládí nic jiného než materialistický evoluční světonázor míchaný s ateismem a komunismem, dovedu pochopit, proč jsem i já sám byl do svých 23 let v zásadě přesvědčeným evolucionistou a materialistou. Bylo to bezpečné, protože to říkali v televizi, ve škole, v oblíbených časopisech, prostě všude. Proto jsem bez ohledu na závažnost koronavirové infekce u některých skupin obyvatelstva nesl velmi nelibě, jakým způsobem byla veřejnost informována a jak velmi se podobala tehdejší covidová propaganda té evoluční za mých mladých let. Ale jak už to chodí na tomto světě, lež a pravda jsou vždy namíchány, a to v různém poměru, proto ani evolucionisté neříkají vždy jen lež, a proto ani propagátoři covidismu neříkají vždy jen lež.

Zlé je na celé věci proto hlavně to, že za covidu neprobíhala – nebyla dovolena – žádná odborná diskuse, žádná skutečná oponentura, prostě nic. A tak každý, kdo měl odlišný názor, i kdyby jen v nějakém nedůležitém detailu, byl hnán na hranici … a málem by byl upálen, jako kdysi rektor Karlovy Univerzity Jan Hus. Proto každý, kdo dnes věří v inteligentní a úmyslné stvoření světa inteligentním Tvůrcem je považován za hlupáka, nevzdělance, fanatika a dezinformátora, který ohrožuje svobodu a štěstí celé naší společnosti … nesouhlasí totiž s tou jedinou pravdou, která se smí veřejně hlásat – s evolucí a milióny let! Ponechme teď stranou absurdity typu zahrádkáře, který desítky let sází, okopává, zalévá a ošetřuje rostliny všech možných druhů a nikdy ho ani na moment nenapadne, že základní druhy jsou v čase stabilní a že jejich proměnlivost je zásadním způsobem omezena, nebo že život nikde nevzniká, pouze se předává z generace na generaci v rámci svého druhu – ať už semenem nebo řízkem. Podobně jako za covidu i v otázce evoluce je naprosto běžné, že tito lidé, kteří zahrádkaří desítky let, by byli ochotni pomalu položit svůj život za to, aby se jejich děti a vnoučata ve školách učily dál ty staré evoluční ateistické příběhy, které s reálnou vědou a realitou života mají společné zhruba to, co pivo s fotbalem.

Děkuji za Váš čas a už teď se můžete těšit na další díl, ve kterém si ukážeme další zajímavé paralely mezi evoluční propagandou a současností.

Mgr. Libor Votoček

Související články

#9 Proč text nelze odvodit z hmoty ani význam z textu? | Genesis Era Q&A

23. května 2024

Proč text nelze odvodit z hmoty ani význam z textu?

#8 Co je to informace? | Genesis Era Q&A

18. dubna 2024

Co je to informace?

#7 Jak vznikla půda? | Genesis Era Q&A

11. dubna 2024

Jak vznikla půda?

#6 Čtvrtá kategorie vědy - Sdělená, Neopakovatelná, Zjevená | Genesis Era Q&A

4. dubna 2024

Podrobnější představení 4. kategorie vědy.