Úvod Magazín Příroda a evoluce Kreacionisté jsou ‚lháři‘ (?)

Kreacionisté jsou ‚lháři‘ (?)

Geologovi Donaldu Protherovi se nelíbí fakt, že nesouhlasíme s jeho představami o evoluci.

Tas Walker
Přeložil M. T., editoval Pavel Kábrt (Kreacionismus.cz)

Photo Wikipedia Obrázek 1. První Darwinův náčrtek evoluce vypadá jako křoví. Klikněte si na obrázek, abyste ho viděli zvětšený.

Miluji postoj, který někteří evolucionisté zaujímají vůči profesionální, vědecké debatě. Protože kreacionističtí vědci nesouhlasí s jejich nevyváženými, subjektivními a neopodstatněnými představami nadávají nám do pitomců a nazývají nás lháři.

Nejnovější tiráda od geologa Donalda Prothera má v názorové rubrice v NewScientist název ‚Evoluce: Jaký chybějící spojovací článek?‘1 Ten název se mi líbí.

Jeho článek vyzdvihly v Británii noviny Telegraph, které pak napsaly, ‚Kreacionisté “rozšiřují lži o fosilním záznamu”.‘2

Lži? Skutečně kreacionisté lžou?

Ne!

Jde prostě o to, že Protherovi se nelíbí fakt, že nesouhlasíme s jeho představami. Jde mu to do té míry na nervy, že popisuje kreacionisty takto: ‚Jejich nejčastější taktikou je překrucování či ignorování důkazů pro evoluci; oblíbenou lží je “neexistují přechodné fosilie”.‘3

Oblíbená lež. To znamená, že si myslí, že kreacionisté užívají spoustu lží. Uf, to už je vážné obvinění. Zejména proto, že by to znamenalo, že stovky tisíc křesťanů popírají mravní standardy Bible, kterou podle svého přesvědčení hájíme.

Ale faktem zůstává, že kreacionisté nejsou přesvědčeni arguments které předkládají evolucionisté. Nemůžeme si pomoci, protože zmíněné argumenty prostě nejsou přesvědčivé. Je mi líto, že se to panu Protherovi nelíbí. Bylo by hezké, kdyby byl ochoten naslouchat tomu, co vlastně kracionisté říkají (místo toho, co si myslí, že říkají), a chápat jejich znepokojení vyvolané evolučními výklady důkazů. Myslím, že by to dokonce pomohlo i jeho výzkumu. Ale on musí být opravdu rozezlen a rozčilen, když nás nazývá lháři.

Prothero začal článek v NewScientist nějak takto:

‚Když Charles Darwin zveřejnil roku 1859 On the Origin of Species [O původu druhů], existovalo ve fosilním záznamu relativně málo důkazů o evolučních změnách. Darwin věnoval dvě kapitoly své knihy omluvám za nedostatečnost fosilního záznamu, ale předpověděl, že nakonec tento záznam jeho představy podpoří.‘

Ale ano, tak v tomhle nemáme žádného sporu. Kreacionisté by s Protherem souhlasili, až na to, že bychom to nenazvali ‚relativně chudé důkazy‘. Spíše bych to označil za ‚neexistenci důkazů‘. Darwin to popisoval jako ‚nejzřetelnější a nejvážnější námitku, kterou lze proti teorii vznést.‘4

Diagram: Kevin Padian a GeoTimes Obrázek 2. Kladogram přechodu od ryb k suchozemským živočichům vzbuzuje iluzi, že byly rozpoznány vztahy předek-potomek. Klikněte si na obrázek, abyste ho viděli větší.

To, co zde Prothero ukazuje, je fakt, že Darwinova teorie byla přijímána navzdory důkazům z geologického záznamu. Ve skutečnosti Darwin řekl, ‚Věřte mi! Mám pro vás velkou teorii, ale bohužel nemám fosilní důkazy. Ale nebojte se. Najdeme je.‘ Prothero pokračuje:

‚To, nad čím Darwin naříkal, byla neexistence „přechodných“ fosílií — oněch s anatomickými znaky někde mezi dvěma velkými skupinami organizmů. V oné době byly takové fosilie považovány za „chybějící spojovací články“ ve „velkém řetězci bytí“ od málo vyvinutých korálů přes vyšší organizmy jako jsou ptáci a savci až k člověku (a nakonec k Bohu).‘5

Darwin dozajista oplakával neexistenci přechodných fosilií a měl pravdu v tom, že je musel očekávat. Na základě své teorie předpovídal jemně odstupňované organické řetězce, ale ty nenajdete. Ke značné nevoli evolucionistů obracejí kreacionisté už celá desetiletí pozornost k této přetrvávající nouzi fosilních důkazů. Prothero pokračuje:

‚Nyní víme, že je to mylná představa.‘

Tady pozor. Řekne-li evolucionista, ‚Nyní víme … ‚můžete si být jisti, že si teď uvědomuje, že důkazy nepodporují jeho teorii. Tento výrok znamená, že se chystá změnit svůj příběh tak, aby mohl trvat na své teorii navzdory důkazům, které svědčí o opaku. Prothero dále:

‚Život nepředstavuje vzestupný vývoj po hierarchickém žebříčku od „nižších forem“ k „vyšším formám“, nýbrž je větvícím se keřem s četnými rodovými liniemi, které se štěpí a koexistují zároveň.‘

Tohle zní jako myšlenková piruetka. Ale je pravda, že Darwin měl od počátku představu keře, a na jediném diagramu, který se objevil v prvním vydání knihy On the Origin of Species bylo přesně to, co popisuje Prothero, ‚četné rodové linie štěpící se a koexistující zároveň‘.6 Darwinův první náčrtek (viz obrázek 1) evolučního stromu z jeho Prvního zápisníku o Transmutaci druhů (1837) připomíná rovněž rozvětvený keř. A dále Prothero:

‚Například lidoopi a lidé se oddělují od společného předka před 7 miliony let a obě rodové linie mají stále žijící zástupce.‘

Takže, obě rodové linie stále žijí na zemi, ale společný předek už nežije. Jinými slovy, neexistují důkazy o onom společném předku, ať už fosilní či živé. Jak tedy Prothero ví, že existoval společný předek? Protože v jeho mysli je evoluce faktem.

‚Z tohoto důvodu je koncept “chybějícího spojovacího článku” konceptem zavádějícím. Přechodná forma nemusí být dokonalým mezistupněm spojujícím přímo jednu skupinu organizmů s jinou. Musí pouze zaznamenávat aspekty evoluční změny, která nastala, když se jedna rodová linie odštěpila od jiné.‘

ZAJÍMAVOU VĚCÍ ZDE JE, JAK EVOLUCIONISTÉ OBJEVILI TECHNIKU PRO ZACHOVÁNÍ SVÉ TEORIE, ANIŽ BY BYLY TŘEBA DŮKAZY O PŘECHODNÝCH FORMÁCH.

Zajímavou věcí zde je, jak evolucionisté objevili techniku pro zachování své teorie, aniž by byly třeba důkazy o přechodných formách. Jak to dělají? Jeden způsob je používání kladogramů.

Kevin Padian, kurátor v Paleontologickém muzeu na Kalifornské univerzitě v Berkeley ilustruje tuto techniku v článku v Geotimes nazvaném ‚Improving Evolution Education‚ [Zlepšení výuky evoluce].7 V onom článku má diagram dokládající ‚původ čtvernožců‘ (viz obrázek 2), který znázorňuje přechodné formy mezi rybami a suchozemskými zvířaty. Všimněte si, jak se tento diagram podobá keři a není podstatně odlišný od Darwinova raného náčrtu. Padian říká:

‚Před 385 až 360 miliony let se u jedné linie obratlovců s masitými ploutvemi vyvinuly čtyři nohy a nakonec i schopnost chodit po zemi. Jednotlivé kroky tohoto přechodu jsou zaznamenány ve fosiliích, z nichž některé jsou zde k vidění. Mnoho dalších důkazních linií včetně stratigrafie, srovnávací anatomie a genetických porovnávání mezi moderními organizmy tuto hypotézu podporuje.‘

NAPŘÍKLAD MÁME DŮKAZY O SPOLEČNÉM PŘEDKU, ZE KTERÉHO VZNIKLI ŽIJÍCÍ ČTVERNOŽCI A FOSILNÍ TULERPETON, JAK TO VYŽADUJE PRŮSEČÍK JEJICH RODOVÝCH LINIÍ?

Jsem rád, že použil slovo ‚hypotéza‘. Avšak kladogram, který uvádí, nerekonstruuje fylogenetické vztahy (vztahy předek-potomek). Všechno, co dělá, je, že pořádá věci podle podobnosti.

Všimněte si, že kladogram znázorňuje devět různých zvířat seřazených do řady. Uvědomte si, že tato zvířata jsou spojena tlustými černými čarami, což vzbuzuje dojem, že se skupiny živočichů vyvinuly ze společného předka. Je to jako keř. Existuje osm společných předků znázorněných na průsečících jednotlivých linií diagramu.

Takže, ukazuje tento diagram, že evoluce je faktem, jak tvrdí Padian? Podívejme se na důkazy. Existují důkazy o zvířatech znázorněných na špičkách jednotlivých větví kladogramu? Ano, spousta. Máme mnoho příkladů paprskoploutvých ryb, dvojdyšných ryb i žijících čtvernožců. A máme fosilní důkazy o dalších znázorněných zvířatech jako třeba o tiktaalikovi. Takže doklady existují, a jsou na špičkách kladogramu čili špičkách keře.

Máme však důkazy o společných předcích, kteří jsou znázorněni na průsečících jednotlivých linií kladogramu? Například, máme důkazy o společném předku, ze kterého vznikli žijící čtvernožci a fosilní tulerpeton, jak to vyžaduje průsečík jejich rodových linií? Ne, nemáme. A co tam, kde se protínají další linie, máme příklady oněch společných předků? Ne, nemáme vůbec žádný.

Překrucování a ignorování důkazů pro evoluci?

Příklady přechodných forem?

NewScientist

Ilustrace spojené s Protherovým článkem (o kreacionistických lžích) mě pobavily. Líbí se mi tahle na webu NewScientist sloužící jako upoutávka na Protherův článek.8 Titulek v NewScientist: Jaký chybějící spojovací článek? Zprávy o obrovských mezerách ve fosilním záznamu jsou velmi přehnané, říká geolog Donald Prothero. Zvlášť se mi líbí způsob, jakým znázornil umělec zvíře na poloviční cestě mezi vodou a souší. Neobyčejně dobře to vystihuje představu přechodné formy, nemyslíte?

I tenhle obrázek na obálce NewScientistje velmi zábavný.9 Text na obálce říká ‚Úžasné spojovací články‘. Souhlasím s tím, že je umělcova představa úžasná, tedy úžasně komické znázornění přechodné formy. Zajímalo by mě, co ještě našli.

telegraph.co.uk

Umělec, který ilustroval článek v Telegraph o evoluci člověka, dospěl k nejpřesvědčivějšímu důkazu ze všech. Co myslíte? Titulek Telegraphu: Lidoopi a lidé se odštěpili od společného předka před sedmi miliony let a obě rodové linie mají stále žijící zástupce kolem nás. Zajímalo by mě, zda byly tyhle akvarely myšleny vážně nebo jen pro zasmání.

Takže všechno, co Padian ve svém kladogramu udělal, je, že uspořádal vybraná zvířata, fosilní i žijící, do řady podle různých znaků. V jeho pojetí diagram dokazuje, že je evoluce faktem. Ale on byl o tom přesvědčen ještě dříve, než diagram nakreslil. Kreacionistovi takový diagram neříká nic o tom, zda měla některá z tamějších zvířat společného předka.

A právě tohle Prothera tak rozčiluje, totiž že kreacionisté nechtějí přijmout argumenty předkládané evolucionisty k podpoře jejich evolučních představ.

Ale zamyslete se nad tím. Mohli bychom zmíněný kladogram aplikovat na jídelní příbor. Mohli bychom uspořádat nože, vidličky, lžíce, naběračky atd. do kladogramu, a mohl by vypadat velmi působivě. Ale nedokazovalo by to, že mají lžíce a vidličky společného předka. Mohli bychom ho aplikovat na dopravní prostředky jako jsou jízdní kola, motocykly, auta, náklaďáky a návěsy. I pro tyto objekty by kladogram fungoval bezvadně, ale nedokazovalo by to, že jízdní kola a motorky vznikly ze společného předka.

Jak řekl kreacionista Walter ReMine v knize The Biotic Message [Biotické poselství], kladogramy zprostředkují falešnou představu fylogenie (rodového stromu) tam, kde ve skutečnosti žádná neexistuje:

‚Falešný dojem vytváří kresba podobná stromu, jako třeba v kladogramech či fenogramech. Říká se o nich, že dokazují evoluci, ale neurčují ani jediný vztah předek-potomek.‘10

Zdá se, že Prothero je tak naštvaný proto, že si myslí, že kreacionisté ‚překrucují důkazy a ignorují je‘. Rád bych mu jemně vysvětlil, že nic takového neděláme. Jde jen o to, že nás nepřesvědčují skoky v diagramech jako jsou kladogramy. Mrzí mě, že ho to rozčiluje, ale nesouhlasíme s jeho představami. Bylo by hezké, kdyby se evolucionisté otevřeli a diskutovali s námi o představách a argumentech místo urážek a nadávek.

Avšak je tomu tak, že otázka, zda jsme stvořeni nějakou inteligentní bytostí či zda jsme prostě produktem neosobních materiálních procesů je otázkou emotivní. Má nedozírné důsledky pro celý náš život – tento i příští.

Tas Walker odpověděl na obdržené komentáře v našem každotýdenním odpovědním článku v angličtině: Creationists are hypocritical

Podobné články v angličtině

Pro další četbu v angličtině

Související články

#7 Jak vznikla půda? | Genesis Era Q&A

11. dubna 2024

Jak vznikla půda?

#6 Čtvrtá kategorie vědy - Sdělená, Neopakovatelná, Zjevená | Genesis Era Q&A

4. dubna 2024

Podrobnější představení 4. kategorie vědy.

#5 Třetí kategorie vědy - Forenzní, Neopakovatelná, Historická | Genesis Era Q&A

28. března 2024

Podrobnější představení 3. kategorie vědy.

#4 Druhá kategorie vědy: terénní, opakovatelná, pozorovací | Genesis Era Q&A

21. března 2024

Podrobnější představení 2. kategorie vědy.