Kůň a traktor

John Woodmorappe
Přeložil Pavel Kábrt (Kreacionismus.cz)

Jednoho dne navštívil obchodník farmáře u něj doma; farmář při orání vždy spokojeně používá pluh tažený koněm. Obchodník farmáře informoval, že byl nedávno vynalezen naftou poháněný traktor, a že, “přichází právě proto, aby řekl farmáři o něčem, co mu naprosto vyrazí dech.”

Potom, co mu vysvětlil, jak takový traktor funguje, farmář poznamenal: “Aha, tak traktor je nový způsob, jak zapřáhnout koně k tažení pluhu, chápu to dobře?”

“Ale vůbec ne,” řekl obchodník. “Traktor nijak s koněm nespolupracuje. Traktor nahrazuje koně.” Poté obchodník vysvětlil farmáři, že traktor má vlastní pohon a tudíž vůbec žádného koně nepotřebuje.

“Aha, už to chápu,” zadumaně řekl farmář. “Já prostě zkombinuji koně s traktorem tak, že na traktoru zařadím neutrál [pro neřidiče: to znamená, že motor traktoru poběží naprázdno a bude odpojen od kol] a kůň potáhne traktor i pluh.”

“Podívejte se,” řekl obchodník. “Tohle by přece nemělo vůbec žádný smysl. Proč by měl kůň táhnout traktor a ještě pluh? Pokud budete používat traktor, necháte ho, aby táhnul pluh vlastní silou. Použijete-li koně, kůň bude orat sám bez traktoru. Proč byste měl nebohé zvíře trápit, aby pro nic za nic táhlo těžký traktor a ještě pluh?”

“V tom případě,” odpověděl farmář, “pojedu na traktoru a kůň bude jen pro zábavu. Kdykoli ale potáhnu traktorem pluh, budu každému říkat, že ve skutečnosti pluh táhne můj kůň.”

Obchodník zoufalstvím zakroutil hlavou a odpověděl: “Vyprávějte si, cokoli Vás uspokojí. Ale pamatujte si, že traktor má svůj vlastní pohon. Kůň s tím nemá nic společného.”

“Ale ne, vůbec ne, naprosto se mýlíte,” řekl farmář s pevným přesvědčením. “Jen proto, že nemůžeme nikde koně vidět, neznamená, že tu žádný kůň není a netáhne to všechno neviditelným způsobem.”

PŘEDSTAVA BOHA, ‘KTERÝ PRACUJE SKRZ’ MATERIALISTICKOU EVOLUCI JE STEJNĚ NESMYSLNÁ, JAKO ORAT KONĚM A TRAKTOREM NA NEUTRÁL.

Obchodník si povzdechl a oblékl kabát. “Jasně, máte pravdu,” zamumlal a namířil si to ke dveřím. “Nejsem schopen vám to vysvětlit. Pro hnací sílu traktoru a fungování traktoru má koňská síla jen obraznou hodnotu. Ve skutečnosti, vážený pane, není absolutně žádný rozdíl, ať už říkáte cokoliv, mezi traktorem samostatně táhnoucím pluh a traktorem neviditelně taženým neviditelným koněm.” A obchodník se šel poohlédnout za jinými zákazníky.

Jaké z toho máme poučení? Takové, že je stejným bláznovstvím kombinovat traktor s koněm jako kombinovat evoluci s Bohem, což je názor tzv. teistických evolucionistů. Přirozené, naturalistické evoluční vysvětlení (třeba původu života či původu prvních zvířat) nepotřebuje Boha, který by tento proces popostrkoval.1 V této věci stejně, jako na tom koni, na Bohu vůbec nezáleží. Pokud traktor dobře pracuje, kůň se může toulat po pastvě.

Je to to samé, jako představa Boha, který pracuje pomocí materialistické evoluce; je to stejný nesmysl, jako zapřáhnout koně s traktorem, dát neutrál a táhnout společně pluh. Pokud je materialistická evoluce pravdivým a dostatečným vysvětlením, pak má svoji vlastní tažnou sílu— to znamená, že je schopna dostatečně a samostatně vysvětlit vše v termínech přirozených sil a existujících vidtelných věcí. Můžeme si Boha představovat v jiných rolích (pokud pro něj pořád ještě cítíme potřebu), ale tvoření živých organizmů už do této jeho role nepatří.

Na druhé straně, pokud je evoluce falešným vysvětlením (pokud traktor neexistuje či nefunguje), proč Boha násilím s evolucí spojovat? Proč zatěžovat Boha stvořitele žádostí, aby ‘postrkoval’ nepravdivý, neexistující, neřku-li brutální a ničivý proces?

A nejabsurdnější ze všeho je, zachovávat bezobsažnou či jen a pouze rétorickou roli pro Boha v procesu, který ho vůbec nepotřebuje. Farmář, který bude navzdory všem pozorovatelným okolnostem stále tvrdit, že jeho traktor funguje jen díky tomu, že ho pohání neviditelný kůň, asi moc velkou důvěru od svých sousedů nezíská.

‘Teistická’ a materialistická (naturalistická) evoluce fungují stejně. Jediným rozdílem je prázdný teologický jazyk, který se k materialistické evoluci pojí — tento jazyk však nemá o nic větší hodnotu pro evoluci než má neviditelný kůň pro traktor.

Tento článek vyšel v Bible-Science Newsletter a na autorově webové stránce — zde uveden s povolením.

Podobné články v angličtině

Pro další četbu v angličtině

Videa v angličtině k tomuto tématu

Jako teistický evolucionista přemýšlejte o těchto věcech

 

Použil Bůh k tvoření evoluci?

Související články

Osobnosti evoluce

20. dubna 2022

Představení novodobého zakladatele evolučního chápání vzniku a historie života, jeho dvou následovníků i dvou současných autorů.

Století 21 #29 Eduard Forejt - Kouzlo ekologického města

19. března 2022

Kouzlo eko-logického města se skrývá v tom, že bych měl upřednostnit co nejvíce potřeby člověka tím, že snížíme jeho potřebu cestovat.

Jak vznikl svět - kosmologie a stvoření světa

21. února 2022

Kosmologie je původní řecký výraz pro nauku o vesmíru. O tom, jak vznikl svět, jaký byl jeho vývoj a jaká ho čeká budoucnost.

Plejtvák obrovský - gigant v říši zvířat

28. ledna 2022

Jsem největší ze všech druhů velryb. Vahou svého těla několikrát převyšuji i hmotnost brontosaurů. Jsem tak největším zvířetem, které kdy na Zemi existovalo.