Úvod Magazín Příroda a evoluce Nezastavitelná evoluční mašinerie?

Nezastavitelná evoluční mašinerie?

Její argumenty se však rovnají nule1

od Philip Bell
Přeložil Pavel Kábrt (kreacionismus.cz)
Uveřejněno: 7. listopadu 2017 (GMT+10)

Slovníky definují anglické slovo ‚juggernaut‘ [mašinerie] různě, ale celkový popis je tento: ‚Ohromná, mocná a vše drtící síla‘2 ; ‚cokoliv, co vyžaduje slepou oddanost‘.3 Může nás také napadnout ohromný náklaďák, kamion, který se vymkne kontrole a na své destruktivní trase zanechává spoušť. Toto vše se jeví jako vhodný způsob popisu toho, jaký dopad má evoluční myšlení a víra v ohromné časové úseky na myšlení a rozhodování mnoha současných lidí. Jde snad o nezodpovědné a plané přehánění? V žádném případě. Autoři různých pojednání od CMI spotřebovali mnoho inkoustu, aby tuto pravdu po mnoho let šířili. K několika příkladům patří třeba článek, kde se vyjasňuje propojení víry v evoluci se sociálním zlem,4 dále útok na manželství a rodinu, zrušení posvátnosti lidského života a vzrůstající zločinnost,5 stejně jako genocidy. 6 a války.7 [uvedené články jsou v angličtině]

KŘESŤANÉ, KTEŘÍ SE SVOJÍ VÍROU PEVNĚ OPÍRAJÍ O GENESIS JAKO O HISTORII, SE MOHOU VZMUŽIT. I KDYŽ TO ZNÍ JAKO FRÁZE, JE TO POŘÁD TA SAMÁ PRAVDA: ‚JEDEN ČLOVĚK+BŮH=VĚTŠINA‘ (PŘEMÝŠLEJTE O 2. KRÁLOVSKÉ 6:15–17).

V rozporu s tím náš vzdělávací systém (od první třídy až k univerzitě), populární vědecké programy, dokumentární pořady z přírody, přehledy zpráv, mediální společenské programy—to vše představuje myšlenkový kadlub, ve kterém se nesouhlasí s tvrzeními Bible o počátcích, ani nemluvě o nějakých vědeckých argumentech, které by to podporovaly. Všichni předvádějí patolízalskou úctu k síle ‚vědy‘, aby tak vysvětlili náš původ, aby se tak popasovali s našimi problémy a dokonce nám poskytli smysl naší existence! V tomto věku internetu může každý publikovat svůj názor. A každý ‚čerstvý‘ názor, který se drží stranické linie světských elit, má potenci šířit se jak nespoutaný oheň. Rychlost, se kterou se nějaký informační obsah stane online—’uspokojujícím šokem’—je ohromující. Každých 60 sekund bylo v roce 2016 nahráno 400 hodin videa na YouTube, 3,3 miliónu pošty na facebook, 44,4 miliónů zpráv na WhatsApp a bylo posláno kolem 206 miliónů e-mailů!8 Pokud velká většina těchto lidí obhajuje nebo alespoň přijímá světský pohled na svět zdá se, že mašinerie je nezastavitelná.

Kult ‚vědy‘

Naštěstí tu jsou slyšet nad vším tím vřískotem občasné hlasy rozumu. V květnu 2016 přinesl vlivný americký ‚časopis o náboženství a veřejném životě‘, První věci, článek, který byl velmi příznačně nazván ‚Vědecký úpadek‘.9 Během toho, co autor popsal jako ‚Kult vědy‘, napsal:

„Kult se vztahuje k jevu, který je popisován jako ‚scientismus‘; což je jednak tendence nakládat s vědeckým poznáním jako se svatou knihou, případně jako s náboženským zjevením, které nabízí jednoduché a rozhodující usnesení k hlubokým otázkám. … Někteří vůdci tohoto vědeckého kultu si na sebe berou kostýmy vědců—dvěma markantními typickými příklady jsou Bill Nye a Neil deGrasse Tyson—i když stěží jeden z těchto pánů přispěl do vědeckého výzkumu jedinou čárkou. Je totiž kultovní trend vůdců přenést váhu na vzdělavatele, popularizátory a žurnalisty.“

Přesně tak! Ať už jsou na veřejnosti tito popularizátoři vědy (zvláště zde, ve Spojených státech) jakkoli oblíbení, ve skutečnosti tito dva pánové, na které jsem výše poukázal, nemají žádnou kvalifikaci erudovaných vědců pro svá tvrzení o počátcích, a nejsou ani nestranní ani nepředpojatí. Spíše jsou jejich humanistické barvy jasně patrné všem přihlížejícím. Astrofyzik Neil deGrasse Tyson měl nedávno říci toto (zvýraznění dodáno):

„Někteří tvrdí, že evoluce je jen teorie, jakoby to byl jen nějaký pouhý názor. Evoluční teorie—podobně jako teorie gravitace—je vědeckým faktem. K evoluci skutečně došlo. Přijímání našeho příbuzenectví s veškerým životem na Zemi není jen solidní vědou. Z mého hlediska jde též o silnou povznášející duchovní zkušenost.“10

Pokud jde o popularizátora a učitele vědy Billa Nye (má přezdívku ‚guru vědy‘), udělejte si sami svůj názor z jeho následujícího prohlášení:

„Jsem zcela bezvýznamný. … Já jsem jen smítko písku. A v kosmických měřítcích je Země jen dalším takovým smítkem. A slunce nevýznamnou hvězdou. … A galaxie je jen smítko. Jsem jen smítko na smítku obíhajícím smítko mezi ještě dalšími smítky uprostřed kupy smítek. Jsem nula.“11

Člověk se nutně diví, proč se někdo s takovým názorem vůbec ráno obtěžuje vstát z postele! Když jsou lidé jako Nye a Tyson tak oslavováni ‚establishmentem‘, jeví se jejich popis časopisem First Things [První věci] coby ‚Vůdců kultu‘ docela oprávněný.

Jak odpovědět

Je jasné, že jen tak mluvit o moci světské mašinérie a pak pokrčit rameny, nic nevyřeší. Co však mohou dělat věřící v biblické stvoření tváří v tvář takové nerovné převaze? V co můžeme doufat, že snad dosáhneme? Nejprve jako křesťané musíme přijmout, že „bitva náleží Pánu“ (1. Samuelova 17:47)—takový byl postoj Davida (i když byl jen pouhým „mladíčkem“, v. 33) při střetu s filištínským obrem Goliášem. Toto musí být i náš postoj. Samozřejmostí je modlitba a spoléhání na Boha. To druhé, musíme pokračovat ve využití každé příležitosti spojovat se s lidmi na místech, kde právě jsme; společně to opravdu můžeme změnit. To zahrnuje vystupovat při rozhovorech a sdílet se o poutavé informace, o kterých ví jen málo lidí, dále dávat lidem věci na čtení či sledování, upozorňovat na články na sociálních sítích a podporovat nebo přímo organizovat místní kreacionistické vyučovací akce. Nepatrná šance? Pamatujme na slova Ježíše, „Co je nemožné lidem, je možné Bohu“ (Luke 18:27).

Křesťané, kteří se svojí vírou pevně opírají o Genesis jako o historii, se mohou vzmužit. I když to zní jako fráze, je to pořád ta samá pravda: ‚Jeden člověk+Bůh=většina‘ (přemýšlejte o 2. Královské 6:15–17). Ti, kteří pevně důvěřují v Boží Slovo, jsou na straně Pravdy. Jistěže budou lidé dál vzdávat hold na oltář scientismu. Nicméně jak uznal ten, kdo sám sebe označil za humanistu, „Věda je požehnání, ale scientismus je prokletí… a šťourání se v nejistotách… [a] mění vědu na ideologii.“12 Z toho důvodu, ať už se zdá evolucionistická mašinerie jakkoli nezkrotitelná—a přestože její protagonisté mají více oprávnění a potlesku, než se dá vůbec popsat—její tvrzení jsou zcela bez základů a nepřesvědčivá (viz Evolution’s Achilles‘ Heels) [Achillovy paty evoluce]. Ještě jeden poslední příklad: zvažme velmi nedávné doznání jednoho světově známého fyzika a vědeckého autora Paula Daviese v časopisu Scientific American. V souvislosti s údajnou evolucí první buňky napsal:

„Jsme dnes téměř v takové temnotě ohledně přechodu od neživé hmoty k životu, jako byl tehdy Charles Darwin, když napsal: ‚Je holým nesmyslem nyní přemýšlet o původu života; stejně dobře bychom mohli přemýšlet o původu hmoty.’“

Související články

#10 Rozmnožování aneb semínko jako geniální program | Genesis Era Q&A

25. června 2024

Jak se rozmnožují rostliny?

#9 Proč text nelze odvodit z hmoty ani význam z textu? | Genesis Era Q&A

23. května 2024

Proč text nelze odvodit z hmoty ani význam z textu?

#8 Co je to informace? | Genesis Era Q&A

18. dubna 2024

Co je to informace?

#7 Jak vznikla půda? | Genesis Era Q&A

11. dubna 2024

Jak vznikla půda?