Úvod Magazín Vznik života Stopy lidí z Kréty šlapou po lidské evoluci

Stopy lidí z Kréty šlapou po lidské evoluci

Kreační model to vysvětluje nejlépe

Warren Nunn
Přeložil Pavel Kábrt (kreacionismus.cz)
Zveřejněno: 26. října 2017 (GMT+10)

Andrzej Boczarowski, fair use Jeden z vědci zkoumaných otisků lidských chodidel z Kréty. Klikněte pro zvětšení.


Evolucionisté čelí sporům1,2 v důsledku objevů ‚lidem podobných‘ otisků nohou, které byly učiněny údajně před 5,7 milióny let na Trachilosu, ostrově Kréty ve Středozemním moři.

Proč spory? Protože podle evolucionistického scénáře byli lidé nalezeni v této době jen v Africe, měli opicím podobná chodidla a začali chodit vzpřímeně až mnohem později v evoluční historii; někdy až před 3,6 milióny let.3

Stopy byly nalezeny v roce 2002 hlavním autorem dané studie, Gerardem Gierlińskim. 4 Dva zkoumané povrchy se stopami byly oskenovány laserem a byl vytvořen 3D obraz spolu se silikonovým odlitkem stopy. Došlo k řadě různých měření. Výzkumníci došli k závěru, že stopy učinil ‚hominid‘ a dále poznamenali, že původce stop „neměl drápy, byl dvounohý, došlapoval celým chodidlem, byl pětiprstý a měl palec v jasné opozici.“ 1

 

Pro laika to znamená, že otisky byly učiněny s největší pravděpodobností lidským chodidlem než jakýmkoli jiným tvorem.

BADATELÉ DOŠLI K ZÁVĚRU, ŽE STOPY BYLY UČINĚNY ‚HOMINIDEM‘ …

To je důležité rozlišení, protože lidské chodidlo vykazuje úžasný tvůrčí plán u svých 26 kostí, schopnosti jako je tlumit nárazy, ohebnost uprostřed a přenášení váhy.5

A jak jeden z autorů říká:

„Lidské chodidlo má velmi specifický tvar, odlišný od jiných suchozemských zvířat. Kombinace dlouhé plosky, pět dopředných prstů bez drápů a hallux (‚palec‘) větší než ostatní prsty, to vše je naprosto unikátní.“6

Tato studie uvádí:

Fosilní otisky poskytují informaci o původci otisků v daném místě a čase. Určit původce otisků ze stop je možné jen tehdy, pokud existuje dostatečné množství jasně rozeznatelných morfologických údajů, aby šlo udělat vztah mezi stopami a jejich původcem. 1

Jinými slovy, pozorovatel může vydedukovat s určitým stupněm oprávněné jistoty ze zanechaných otisků, jaký typ tvora tyto otisky zanechal. Bylo by férové říct, že většina lidí by jen pohledem na tyto otisky okamžitě došla k závěru, že se jedná o otisky lidských nohou.

Andrzej Boczarowski, fair use Lokalita, kterou Gerard Gierliński objevil a zkoumal. Klikněte pro zvětšení.

 

I přes dané závěry, že stopy byly velmi pravděpodobně zanechány lidmi, autoři varují:

… uvádíme příklad zprávy, která napadá tyto závěry a dedukce, když to má za následek spor s běžnou evolucí člověka…7

Výraz „důsledky jdou proti běžnému chápání lidské evoluce“ je klíčovým místem, které je třeba zvážit, protože výzkumníci dobře vědí, že jakékoliv náznaky, které odporují přijatým ‚faktům‘, jsou přinejmenším nazírány s podezřením.

Jak odpozoroval jeden z účastníků dané studie:

„Teprve uvidíme, zda vědecká komunita, zabývající se původem člověka, přijme tyto fosilní stopy jako stoprocentní důkaz přítomnosti hominidů v miocénních vrstvách Kréty.“8

Pro biblické kreacionisty není žádným překvapením nález fosilních stop—lidí, ať už tak či onak—, protože víme, že všichni tvorové začali existovat (dokonale vytvořeni) na Boží příkaz při stvořitelském týdnu, tak, jak nám to říká Genesis. Takže na rozdíl od evolucionistů nemají kreacionisté žádný problém přijmout tyto lidem podobné stopy jako skutečně lidské.

Když se setkáme s takovými stopami, tak uplatníme pravdivou historii světa, o které čteme v Bibli, a touto historií tyto stopy interpretujeme. To nám svědčí—vedle mnoha dalších věcí—o celosvětové kataklyzmatické Potopě, která je tím nejlepším vysvětlením bezpočtu zkamenělin, nalézaných na mnoha místech celé naší planety.

TAKŽE NA ROZDÍL OD EVOLUCIONISTŮ, KREACIONISTÉ NEMAJÍ PROBLÉMY PŘIJMOUT LIDEM PODOBNÉ OTISKY NOHOU JAKO SKUTEČNĚ LIDSKÉ.

Tyto otisky chodidel mají velký význam, protože svědčí o tom, že osoba, která je udělala, byla v té chvíli živá. Nemohly být učiněny až poté, kdy vody celosvětové Potopy vrcholily, protože jen lidé na Arše přežili. Protože tyto otisky na Krétě byly nalezeny ve velmi pozdním geologickém záznamu, musely být učiněny po Potopě. Osoba, která je udělala, musela pocházet z těch osmi jedinců, kteří přežili Potopu na palubě Archy.

A protože je Bible pravým záznamem lidské historie světa, můžeme dnes zcela jistě vědět, že stejně jako lidé, i všechna stvoření pocházejí ze svých původních rodičů a rozmnožují se pouze podle svého druhu (Genesis 1). Ať už tedy tyto otisky chodidel na Krétě zanechal kdokoli, byl to potomek Adama a Evy, Noema a jeho ženy; tak jako my všichni.

Související články

#9 Proč text nelze odvodit z hmoty ani význam z textu? | Genesis Era Q&A

23. května 2024

Proč text nelze odvodit z hmoty ani význam z textu?

#8 Co je to informace? | Genesis Era Q&A

18. dubna 2024

Co je to informace?

#7 Jak vznikla půda? | Genesis Era Q&A

11. dubna 2024

Jak vznikla půda?

#6 Čtvrtá kategorie vědy - Sdělená, Neopakovatelná, Zjevená | Genesis Era Q&A

4. dubna 2024

Podrobnější představení 4. kategorie vědy.