Úvod Magazín Vznik života Vznikl svět působením inteligence nebo sám od sebe evolucí?

Vznikl svět působením inteligence nebo sám od sebe evolucí?

Co ukazují vědecká fakta? Náměty k přemýšlení

7 námětů pro studenty pro veřejný rozhovor, vytiskněte si a diskutujte o tom

Věda není o spekulacích, ale o POZOROVÁNÍ. Jaké procesy pozorujeme v laboratoři a v přírodě? Pozorujeme evoluci?

Pozorujeme, že se hmotné soustavy samy od sebe (samovolně) vyvíjejí, stávají složitějšími a více funkčními?

Špatná reakce: „To chce milióny let“. Otázka ale nezněla „v co věříme“, ale co pozorujeme! To ve vědě platí.

Pravdivá odpověď: Pozorujeme pravý opak evoluce: Stárnutí hmotných soustav, uvolňování vazeb, ztrátu funkcí, vzrůst entropie, vymírání, smrt a rozklad. Naproti tomu pozorujeme, že jedině informace a inteligence umí vyvíjet, budovat, konstruovat a působit proti rozkladu. Proto je víra ve Stvořitele vědecká a víra v evoluci nevědecká, bez pozorovatelných faktů.

Vaše reakce:

 

 

Pozorujeme, že má neživá hmota (sterilní směs biogenních prvků) sklon sama sebe oživit? Vytvořit samovolně živou buňku?

Špatná reakce: „Život vznikal milióny let a věda jednou přijde na to, jak“. Otázka ale nezněla „v co věříme“, ale co pozorujeme!

Pravdivá odpověď: Pozorujeme, že živé je jen ze živého. Řada chemiků (včetně ateistů) dnes tvrdí, že samovolný vznik živé buňky z neživé hmoty je z hlediska chemických zákonitostí zcela vyloučen. Také proto, že by buňka musela vzniknout naráz, najednou, jinak by jednotlivé její stavební součásti (proteiny, DNA) ve volné přírodě nepřežily. Pravdu má Pasteur, ne Darwin.

Vaše reakce:

 

 

Pozorujeme ve zkamenělinách záznam o postupné evoluci od jednobuněčných až k člověku a celé živé přírodě?

Špatná reakce: „Většina mezičlánků se nezachovala“. Otázka ale nezněla „co nemáme“, ale co pozorujeme, jaká fakta máme.

Pravdivá odpověď: Zkameněliny jednoznačně popírají evoluci. Pokud by se celá současná živá příroda vyvíjela milióny let od prvních primitivních buněk, pak bychom museli nalézat miliardy zkamenělých, postupně se měnících druhů rostlin a zvířat. A mnoho z nich by muselo být i v živé přírodě. My ale pozorujeme, že ryby byly vždy rybami, plazi plazy, ptáci ptáky a lidé lidmi.

Vaše reakce:

 

 

Pozorujeme evoluci na rychle se množících organizmech, třeba na hlodavcích, hmyzu či bakteriích, kde milióny let nejsou třeba?

Špatná reakce: „Pozorujeme změny“. Otázka ale nezněla „zda pozorujeme změny“, ale zda pozorujeme postupný vývoj funkčnosti, čili proces nárůstu složitosti od jedné generace k dalším, rychle za sebou jdoucím generacím. Pozorujeme evoluci?

Pravdivá odpověď:  Na rychle se množících organizmech nepozorujeme evoluci – žádný postupný vývoj k novým funkcím, novým genům, novým orgánům atd. Vznik změn, adaptací či nových ras není evolucí. Toto je velmi silný důkaz proti evoluční hypotéze.

Vaše reakce:

 

 

Pozorujeme někde samovolný vznik informace a programu? Vzniká někde program bez programátora a geny bez genů?

Špatná reakce: „Nová informace by mohla vzniknout náhodnou kombinací znaků či mutacemi“. Otázka ale nezněla „čemu věříme, o čem spekulujeme, co by mohlo, kdyby…“, ale zda pozorujeme samovolný vznik informace, vznik nových genů.

Pravdivá odpověď: Příroda je doslova napěchována informacemi v buňkách (DNA). Nikdy nikde nebylo pozorováno, aby informace vznikala samovolně ze svého nosiče, nikdy nebyl pozorován vznik nových genů a funkčních sekvencí ACGT.

Vaše reakce:

 

 

Pozorujeme v nějaké oblasti vesmíru či naší země, že následkem výbuchu vzniknou nová hmota, nová energie, nová vesmírná tělesa, nové prvky či nové, složitě uspořádané struktury v prostoru?

Špatná reakce: „Protože se vesmír rozpíná, vznikl velkým třeskem.“ Otázka ale nezněla „čemu věříme ohledně vzniku vesmíru“, ale zda v současnosti pozorujeme, že explozemi vznikají nové uspořádané struktury hmoty! Je to pozorovatelný jev?

Pravdivá odpověď: Nemáme žádné zkušenosti ani z laboratoře ani z pozorování vesmíru ani z běžného života, že by se neřízenými explozemi něco nově strukturovaného vytvářelo a něco složitého vznikalo – opak je pravdou (destrukce, chaos).

Vaše reakce:

 

 

Pozorujeme, jak jsou dnes vědci celosvětově jednotní v názoru na pravdivost evoluční teorie a bez problémů ji přijímají, třeba jako Newtonův gravitační zákon? Vyznává většina světa ateismus a popírá většina vzdělaných lidí existenci Boha?

Špatná reakce: „Evoluce je vědecký fakt, kdo ji nepřijímá, je náboženský fanatik.“ Otázka ale nezněla „jak evolucionista hodnotí vědce, který evoluční teorii odmítá“, ale zda je dnes pozorovatelným jevem, že všichni vědci přijímají evoluční teorii!

Pravdivá odpověď: Vždy bylo mnoho vědců, kteří nepřijímali ani darwinismus ani evoluční teorii (Albert Einstein věřil v Boha, Tvůrce vesmíru). Vědců, popírajících evoluci, jsou dnes tisíce, viz jejich seznamy na internetu (https://dissentfromdarwin.org/).  ČR je výjimečně ateistickou zemí, ale většina světa (a vědců) vždy věřila a stále věří v Boha, Tvůrce vesmíru, země i přírody.

Vaše reakce:

 

 

Děkuji za vaše reakce!

Pavel Kábrt, 737215414                                                           

pavelkabrt@seznam.cz

www.kreacionismus.cz

Související články

#9 Proč text nelze odvodit z hmoty ani význam z textu? | Genesis Era Q&A

23. května 2024

Proč text nelze odvodit z hmoty ani význam z textu?

#8 Co je to informace? | Genesis Era Q&A

18. dubna 2024

Co je to informace?

#7 Jak vznikla půda? | Genesis Era Q&A

11. dubna 2024

Jak vznikla půda?

#6 Čtvrtá kategorie vědy - Sdělená, Neopakovatelná, Zjevená | Genesis Era Q&A

4. dubna 2024

Podrobnější představení 4. kategorie vědy.