Ježíš tvá naděje - 1. (Ne)jednotná Evropa, Fascinující staré proroctví

Ježíš tvá naděje - 2. Ježíš a vyvrcholení našich dějin

Ježíš tvá naděje - 3. Ježíšův příchod a náboženské svody

Ježíš tvá naděje - 4. Jsme tu náhodou, či záměrně

Ježíš tvá naděje - 5. Bible a její důvěryhodnost

Ježíš tvá naděje - 6. Původ zla odhalen! Klíč k porozumění nespravedlností

Ježíš tvá naděje - 7. Ježíšovo definitivní vítězství

Ježíš tvá naděje - 8. Pozvánka k věčnosti. Boží dar, nebo naše zásluhy?

Ježíš tvá naděje - 9. Předvolání k Božímu soudu

Ježíš tvá naděje - 10. Desatero – klíč ke svobodě

Ježíš tvá naděje - 11. Boží katedrála v čase - překvapení pro mnohé

Ježíš tvá naděje - 12. Změnil člověk svévolně desatero

Ježíš tvá naděje - 13. Co se děje po smrti?

Ježíš tvá naděje - 14. Nepřítel Boha i člověka odhalen!

Ježíš tvá naděje - 15. Může být náboženství falešné?

Ježíš tvá naděje - 16. Ježíš a pravda

Ježíš tvá naděje - 17. Jednoduché principy ke zdravému životu

Ježíš tvá naděje - 18. Životní příběh Radima Passera (rok 2018)

Ježíš tvá naděje - 19. Bůh jako finanční partner

Ježíš tvá naděje - 20. Smlouva člověka s Bohem

Ježíš tvá naděje - 21. Lze rozeznat pravého proroka od falešných?

Ježíš tvá naděje - 22. Proč je tolik církví?

Ježíš tvá naděje - 23. Vatikán včera, dnes a zítra

Ježíš tvá naděje - 24. Role USA v biblickém proroctví

Ježíš tvá naděje - 25. Sedm posledních ran

Ježíš tvá naděje - 26. Ukončení dějin zla

Ježíš tvá naděje - 27. Nejlepší development v dějinách vesmíru

Ježíš tvá naděje – 12. Změnil člověk svévolně desatero

Je naším velkým přáním, abychom tímto projektem Ježíš – Tvá naděje poukázali na to, že i v dnešním světě plném korupce, strachu, beznaděje, nemocí, bolesti a válek existuje naděje. Je to naděje na získání vnitřního pokoje, odpočinutí si, vzájemné hezké vztahy a především naděje na věčný život plný radosti. Naděje je tu pro každého. Tou nadějí je Ježíš Kristus. Přednáškový cyklus Ježíš – Tvá naděje je složen z 26 biblických přednášek a vyprávění o životním příběhu Radima Passera. Přednášky se týkají témat, jako např.: (Ne)jednotná Evropa? Fascinující staré proroctví, Změnil člověk svévolně desatero?, Jednoduché principy ke zdravému životu. Posluchači se mohou také těšit na představení biblického pohledu na časté otázky týkající se existence života po smrti, proč se ve světě děje tolik utrpení, věrohodnost Bible, platnost Božího desatera v dnešní době, proč je tolik církví, co předpovídá Bible o budoucnosti a co vše se již v dějinách naplnilo nebo jaká je role USA v biblickém proroctví apod.

Další webináře a přednášky

Navštivte náš e-shop

Objevte novinky na našem e-shopu a rozšiřte hranice svého poznání

Pomozte nám tvořit více kvalitního obsahu.

Věnujte dobrovolný příspěvek na tvorbu kvalitního obsahu bez reklam.

Zvolte částku

Jsme nezisková organizace, vaši podporu investujeme zpět do šíření povědomí, znalostí a tvorby kvalitního obsahu, filmů a publikaci knih.