Úvod Magazín Věda a filozofie Seznamte se s našimi vědci – 3/15

Seznamte se s našimi vědci – 3/15

Kdo je Paul A. Nelson?

Úvod

Pro ty z vás, kteří ještě neznáte naše vědce – vystupující mimo jiné v novém — kompletně počeštěném — unikátním dokumentu Je kniha Genesis historií? – bych rád připomenul, že prvním vědcem, kterého jsme vám představili, byl doc. Dr. Del Tackett, softwarový inženýr a teolog z Colorada a průvodce zmíněným dokumentem. Právě s ním jsme hned v úvodu filmu otevřeli otázku všech otázek: „jestli lze z přítomnosti – např. pomocí vědy – nahlížet do minulosti anebo jestli je to ve skutečnosti obráceně, že totiž jen očima historie můžeme nahlížet pravý smysl a význam toho, co pozorujeme či zkoumáme v přítomnosti – např. právě pomocí vědy.“

V tomto obecném úvodu bych s vámi rád otevřel tuto otázku, kterou doc. Tackett diskutuje z filozofického hlediska právě s doc. Dr. Paulem Nelsonem — světově uznávaným filozofem vědy a specialistou na filozofické a historické pozadí evoluční teorie. Této 3. části filmu však předchází 2

doc. Dr. Del Tackett s doc. Dr. Paulem A. Nelsonem v Muzeu historie počítačů (computerhistorymuseum.org - S laskavým svolením produkčního týmu isgenesishistory.com)

části, ve kterých doc. Tackett odhaluje celou řadu důležitých momentů a souvislostí.

Každá snaha zjistit, k čemu skutečně došlo v neopakovatelné historii totiž naráží na to, co mnozí lidé možná ani netuší, a ti, kteří to tuší, to obvykle rádi zamlčují – totiž, že máte ve své mysli určitou sadu (předpokladů – často zamlčovanou), jakýchsi výchozích pravd o tom, co a jak je možné, aby se stalo … a k těm se chováte jako k dogmatům — daným pravdám, o kterých se nediskutuje a jejichž očima se snažíte vyložit vše, co vidíte nebo co se z oné minulosti dochovalo.

Konkrétně v 1. části nás provedl jedním zvlášť výmluvným místem – úpatím sopky Mt. St. Helens na severozápadě USA. Právě zde v květnu 1980 a v následujících letech došlo k jedné z největších geologických katastrof v celých moderních dějinách. Pokud by nám však o této události nepodali zprávu očití svědkové – skrze fotografie, videozáznamy, seizmografy a vyprávění místních obyvatel, kteří katastrofu zažili na vlastní kůži – vykládali bychom si nejspíš současnou geologickou situaci v okolí vulkánu velmi odlišně — tedy ne jako následek náhlé katastrofy (v nedávné minulosti) — ale jako následek pozvolných, každodenních procesů po nesmírně dlouhé časové úseky – možná statisíce, možná milióny let.

Každá snaha zjistit, k čemu skutečně došlo v neopakovatelné historii totiž naráží na to, co mnozí lidé možná ani netuší, a ti, kteří to tuší, to obvykle rádi zamlčují – totiž, že máte ve své mysli určitou sadu (předpokladů – často zamlčovanou), jakýchsi výchozích pravd o tom, co a jak je možné, aby se stalo … a k těm se chováte jako k dogmatům — daným pravdám, o kterých se nediskutuje a jejichž očima se snažíte vyložit vše, co vidíte nebo co se z oné minulosti dochovalo.

Třeba právě sopka Mt. St. Helens byla celá desetiletí v průběhu 20. století vnímána (a mnohými geology je tak vnímána dodnes) jako pravěký vulkán, jehož vulkanická činnost měla dvě hlavní období – rannou před 275–12,8 tisíci lety a moderní, která začala před 3 900 roky a trvá dodnes. K velkému překvapení těchto geologů však sopka v květnu 1980 ukázala, že během několika dnů dokáže vytvořit ve svém okolí geologické struktury – např. kaňony a sedimentární multivrstvy, o jejich vzniku se do té doby uvažovalo v řádu statisíců až miliónů let. Tj. evoluční geologové, kteří na vlastní oči viděli vznik 43 m vysokého kaňonu na úpatí sopky během několika dnů v březnu 1982, museli minimálně silně přehodnotit své dosavadní předpoklady o tom, co a jak dlouho v geologii trvá. Najednou tu před nimi stál bezmála 50 metrů vysoký kaňon s identickou strukturou navrstvených sedimentů, jaké vidíme např. v Grand Canyonu. Jenže o Grand Canyonu dodnes kolují zvěsti, že vznikal (včetně sedimentárních vrstev, ve kterých je vyřezán) stovky miliónů let, přitom je jen asi 10x vyšší než kaňon na úpatí Mt. St. Helens, který vznikl za necelé 3 dny.

Dotýkáme se zde otázky zvoleného paradigmatu – či výkladového filozofického rámce postaveného na určitých předpokladech (dogmatech) o tom, co a jak je možné či nemožné. Mohl Grand Canyon vzniknout taktéž během několika málo dnů? Někteří geologové říkají, že v žádném případě, jiní geologové, neméně erudovaní a vědecky kariérně úspěšní však říkají, že zcela určitě ano. Kdo z nich má pravdu? Čí předpoklady dovedou lépe (bezrozporněji) vyložit dochovaná pozorovaná fakta?

Dotýkáme se zde otázky zvoleného paradigmatu – či výkladového filozofického rámce postaveného na určitých předpokladech (dogmatech) o tom, co a jak je možné či nemožné. Mohl Grand Canyon vzniknout taktéž během několika málo dnů? Někteří geologové říkají, že v žádném případě, jiní geologové, neméně erudovaní a vědecky kariérně úspěšní však říkají, že zcela určitě ano. Kdo z nich má pravdu? Čí předpoklady dovedou lépe (bezrozporněji) vyložit dochovaná pozorovaná fakta?

Přesně v tomto duchu se nesl úvod k filmu. Poté následovala druhá část, ve které jsme zavítali rovnou do Grand Canyonu s Dr. Stevenem Austinem, sedimentárním geologem, jehož přesvědčení o velmi rychlém a nedávném vzniku GC vychází z reálných měření a nálezů, o kterých běžní lidé nemají ani ponětí a které jsou v geologických kruzích dlouhá léta ignorována, protože odporují evolučnímu pojetí historie!

Pojďme se nyní podívat na 3. vědce – doc. Dr. Paula Nelsona, který nás ve 3. části filmu seznámí s fatálně důležitým filozofickým a dogmatickým pozadím evoluční teorie, o kterém drtivá většina běžných lidí — a dokonce ani odborníků — nemá ani tušení!!

doc. Paul Nelson vysvětluje doc. Tackettovi 2 současná vůdčí paradigmata vědy - Evoluční naturalistický a Stvořitelský teistický. S laskavým svolením produkčního týmu isgenesishistory.com)

Vzdělání a profesní životopis

doc. Dr. Paul A. Nelson - photo by Nathan Jacobson, © Discovery Institute
doc. Dr. Paul A. Nelson – photo by Nathan Jacobson, © Discovery Institute


Paul A. Nelson je v současné době vedoucím pracovníkem prestižního Discovery Institutu v Seattlu (konkrétně Discovery Institute’s Center for Science and Culture) a docentem studijního programu Master of Arts in Science & Religion (magisterský program Věda a Náboženství) na Biola University ve Spojených státech. Z odborného hlediska je filozofem biologie (biologických věd), který se již tři desetiletí mezinárodně angažuje v důležité debatě o tzv. inteligentním designu. Jeho dědeček Byron C. Nelson (1893-1972), teolog a spisovatel, byl v polovině 20. století vlivným odpůrcem darwinovské evoluce. Paul získal bakalářský titul z filozofie s vedlejším zaměřením na evoluční biologii na Pittsburské univerzitě a hned poté nastoupil na prestižní Chicagskou univerzitu, kde získal doktorát (1998) z filozofie biologických věd a evoluční teorie. Mimochodem Chicagská univerzita jako jediná uspořádala v r. 1959 celosvětové setkání vůdčích osobností evolučního světonázoru i jeho přívrženců z řad akademických pracovníků — ke 100. výročí vydání Darwinovy knihy „O původu druhů“.

Po studiích začínal jako blízký spolupracovník vůdčí osobnosti teorie inteligentního designu a jednoho z nejcitovanějších kritiků neodarwinismu profesora trestního práva Phillipa E. Johnsona z Univerzity v Berkeley — mimochodem autora jedné z nejčtenějších kritik Darwinových myšlenek — Darwin on Trial (v češtině Spor o Darwina). Tehdy zorganizoval vůbec první mezinárodní konferenci na téma stvoření vs. evoluce s názvem Mere Creation (Pouhé Stvoření – 1996), kde byla poprvé zformována moderní komunita badatelů v oblasti tzv. inteligentního designu. Členové hlavního týmu badatelů v teprve rodící se nové vědecké teorii byli – matematik a filozof prof. Dr. et. Dr. William A. Dembski, biochemik prof. Dr. Michael Behe, geolog a historik Dr. Stephen C. Meyer, filozof a biolog doc. Dr. Paul A. Nelson and molekulární biolog a teolog Dr. et Dr. Jonathan Wells. Později se k nim přidal ještě matematik a filozof prof. Dr. David Berlinski a celá řada špičkových vědců z mnoha oborů.

Mezi výzkumné zájmy doc. Dr. Paula Nelsona patří v současné době vztah mezi vývojovou (buněčnou, developmentální) biologií a současnými znalostmi ohledně historie života na Zemi, teorie inteligentního designu a interakce mezi vědou a teologií.

Mezi výzkumné zájmy doc. Dr. Paula Nelsona patří v současné době vztah mezi vývojovou (buněčnou, developmentální) biologií a současnými znalostmi ohledně historie života na Zemi, teorie inteligentního designu a interakce mezi vědou a teologií. Docent Nelson často přednáší jako hostující profesor na vysokých školách a univerzitách ve Spojených státech a v Evropě, několikrát vystupoval v americkém a italském veřejnoprávním rozhlase a publikoval své články v rozmanitých časopisech jako jsou Oslo Dagbladet nebo Christian Research Journal.

…neopakovatelnou historii nelze z přítomnosti odvodit – a to ani vědeckými ani jinými metodami. Jedinými dvěma pojítky mezi neopakovatelnou historií a současností jsou 1) neúplné pozůstatky neopakovatelné minulosti dochované do současnosti a 2) svědectví očitých svědků neopakovatelných historických událostí.

Nelsonovy odborné články pak vyšly v prestižních vědeckých časopisech jako Biology & Philosophy, BIO-Complexity, Zygon, Rhetoric and Public Affairs a Touchstone. Je rovněž autorem celých kapitol v celé řadě vědeckých knih a sborníků – např. Mere Creation (Intervarsity Press), Signs of Intelligence (Brazos), Intelligent Design Creationism and Its Critics (MIT Press) a Darwin, Design, Public Education (Michigan State University Press) a Next Generation Systematics (Cambridge University Press). Paul je kromě jiného i jedním z autorů uznávané učebnice biologie Explore Evolution a účinkoval také v několika filmech o inteligentním designu pro společnost Illustra Media – Unlocking the Mystery of Life (Odemykání tajemství života), The Privileged planet
Privilegovaná planeta), Darwin’s Dilemma (Darwinovo dilemma), Metamorphosis (Metamorfóza), The Case for Creator (Kauza Stvořitel), Where Does the Evidence Lead (Kam vedou důkazy?), The Genius of Birds – Flight (Genialita ptáků – létání), Unlocking the Mystery of Life Origin (Odemykání tajemství původu života) nebo Living Waters (Živé vody a design mořských živočichů). Je členem Společnosti pro vývojovou biologii (SDB) a Mezinárodní společnosti pro historii, filozofii a sociální studia biologie (ISHPSSB).

Dosud posledním filmem, ve kterém doc. Nelson vystupuje, je nový kompletně počeštěný dokumentární film Je kniha Genesis historií?, který můžete zdarma a bez reklam shlédnout po zaregistrování se (zdarma) do našeho klubu Genesis Era.

Vystoupení ve filmu „Je kniha Genesis historií?“

Kdo jiný už by měl v tomto dokumentu vystoupit, než doc. Dr. Paul Nelson? Právě otázka v samotném názvu odkazuje na skutečnost, že neopakovatelnou historii nelze z přítomnosti odvodit – a to ani vědeckými ani jinými metodami. Jedinými dvěma pojítky mezi neopakovatelnou historií a současností jsou 1) neúplné pozůstatky neopakovatelné minulosti dochované do současnosti a 2) svědectví očitých svědků neopakovatelných historických událostí.

Docent Nelson divákům znovu připomněl tuto důležitou pravdu a poukázal dále na to, že dochované pozůstatky minulosti lze vyložit různými způsoby právě podle toho, jaké vysvětlující paradigma – či světonázor – si zvolíme. Naproti tomu svědectví očitých svědků neopakovatelných historických událostí tuto libovůli většinou nenabízí, tam jsou interpretační meze většinou jasně dány – např. jako v 1. biblické knize Genesis.

Podrobněji o příspěvku docenta Nelsona k dokumentu Je kniha Genesis historií? se můžete dočíst ve 3. díle našeho seriálu DO HLUBIN HISTORIE 3/15.

doc. Nelson s doc. Tackettem procházejí Muzeem historie počítačů - computermuseumhistory.org - s laskavým svolením produkčního týmu

Vědecko-populární články a podcasty doc. Nelsona (v angličtině)

Pro ty z vás, kteří vládnete angličtinou jsem připravil výběr odbornějších článků a podcastů docenta Nelsona.

1) Why Knockouts and Deletions Are Insufficient for Inferring Function — The Mystery of Cell “Vaults” – Proč knockouty a delece (v genomu) nestačí k odvození funkce – Záhada buněčných „trezorů“
2) More Jobs for “Junk” DNA – Další využití pro tzv. „odpadní“ DNA
3) More Jobs for “Junk” DNA (Cont.) – Další využití pro tzv. „odpadní“ DNA (pokračování)
4) Mapping the Pleiotropic Network of Human Cells – Mapování pleiotropní sítě lidských buněk
5) A Good Example of Evolutionary Use of Extremely Small Probability Singularities – Dobrý příklad evolučního využití extrémně malých pravděpodobnostních singularit
6) A Remarkably Candid Statement About an Unsolved Evolutionary Puzzle – Pozoruhodně upřímné prohlášení o nevyřešené evoluční hádance
7) Powerful Protein Folding Algorithm AlphaFold Foiled by Singletons – Výkonný algoritmus pro skládání proteinů AlphaFold zmařen singletony
8) Paul Nelson on Freeing Minds Trapped in a Naturalistic Parabola – Paul Nelson o osvobozování myslí uvězněných v naturalistické parabole
9) How Universal Common Descent Survives Failed Predictions – Jak univerzální společný předek přežívá neúspěšné předpovědi
10) Design in a Naturalistic Culture – Design (plán, úmysl, projekt) v naturalistické kultuře

Mgr. Libor Votoček
Překladatel a odborný garant českého znění filmu Je kniha Genesis historií?

Související články

O moudrosti

24. května 2024

Málokdo si dnes připustí, že není moudrý. Zaměňujeme moudrost s intelektuálními schopnostmi. Moudrost však vyžaduje charakter a morální cit.

#9 Proč text nelze odvodit z hmoty ani význam z textu? | Genesis Era Q&A

23. května 2024

Proč text nelze odvodit z hmoty ani význam z textu?

#8 Co je to informace? | Genesis Era Q&A

18. dubna 2024

Co je to informace?

#7 Jak vznikla půda? | Genesis Era Q&A

11. dubna 2024

Jak vznikla půda?