#6 Čtvrtá kategorie vědy – Sdělená, Neopakovatelná, Zjevená | Genesis Era Q&A

Vážení příznivci vědy a otázky našeho původu, máme tady další díl krátkých odpovědí na vaše nejčastější dotazy, které nám posíláte do redakce.

CO JE TO VĚDA A JAK FUNGUJE?

V minulém 5. díle jsme si představili vědu historickou nebo-li forenzní, která se od prvních dvou kategorií vědy — tedy experimentální a observační vědy — liší především v tom, že nezkoumá jevy opakovatelné, ale pouze velmi neúplné pozůstatky jevů minulých — a sice těch neopakovatelných, tj. těch, které se za celou historii staly pouze jednou!

V dnešním 6. díle se podíváme podrobněji na poslední 4. kategorii vědy, kterou je věda zjevená nebo sdělená. Tento typ vědy podobně jako 3. typ — tj. věda historická — zkoumá pouze neopakovatelné jevy a systémy, ovšem s tím rozdílem, že se přitom neopírá o nic hmatatelného, ať už v přítomnosti či v minulosti. Zde spadají všechny filozofické a existenciální otázky ohledně toho, jak začal vesmír, život, příroda, lidstvo, zlo, násilí, degenerace či smrt. Tento typ vědy se tedy zabývá tzv. singulárními událostmi, které jsou s ničím neporovnatelné a které se tedy naprosto vymykají všem běžným = přirozeným jevům, ať už opakovatelným nebo neopakovatelným. Tento poslední 4. typ vědy také zkoumá otázky transcendentálního charakteru, otázku Boží existence, otázky morální a etické nebo dokonce to, kdo je Bůh a jaký má charakter a jaká je jeho vůle pro nás.

Suma sumárum: Pokud stojíme v parku před krásnou břízou, máme 4 kategorie poznání, které o ní můžeme získat. — 1. můžeme provádět opakovatelné laboratorní experimenty různých částí břízy a zjistit, z jakého materiálu jsou její jednotlivé části postaveny, jaké mají ty materiály fyzikální a chemické vlastnosti. — 2. můžeme provádět opakovaná pozorování v různých časových cyklech, denních, týdenních, měsíčních, ročních a pozorovat, jak se bříza mění v průběhu času, co se s ní děje, jaké organismy žijí v její blízkosti v různých časech apod. — 3. můžeme se ale také ptát na neopakovatelnou historii břízy, tj. jak dlouho tam roste, kdo ji zasadil, jak přesně ji zasadil, pro koho ji sázel a také, jaké jedinečné události břízu postihly v průběhu jejího života od zasazení až do dnešní doby. — 4. a konečně se můžeme ptát, odkud se vzaly všechny břízy na světě, odkud se vzaly stromy, ptáci, vzduch, Slunce, Země jako taková, odkud se vzala půda a voda nebo my lidé, jakým procesem a z jakého popudu to vše bylo stvořeno, kým to bylo stvořeno, jak dlouho to bylo na počátku tvořeno a případně, kdy to všechno skončí, jak to skončí a proč to skončí. — Je zřejmé, že všechny tyto 4 kategorie poznání se vzájemně doplňují a jedna se nedá odvodit z druhé nebo ze všech zbylých. Každý z těchto 4 typů vědy má tedy své nezastupitelné místo ve vědeckém bádání a je potřeba je DŮSLEDNĚ ROZLIŠOVAT.

Problém našeho vzdělávacího systému, veřejnoprávních médií i akademických pracovišť spočívá v tom, že toto rozlišení 4 typů vědy je všeobecně téměř neznámé … a vinou toho dochází zákonitě k nepřesným a zavádějícím prohlášením, k mystifikaci veřejnosti, k manipulacím s vědeckými daty a objevy, k nesprávným závěrům ohledně vědecké dokazatelnosti evoluce nebo k vyloženému lhaní a úmyslnému blokování jakéhokoliv veřejného dialogu. Je smutnou skutečností, že věda jako taková patří k nejvíce nepochopeným a nejvíce přeceňovaným oborům lidské činnosti — a kvůli tomu i k zákonitému zneužívání vědy k prosazování chybných nebo nebezpečných názorů a pohledů na podstatné otázky jako je původ, hodnota a smysl života či vztahů.

Děkujeme všem našim čtenářům, kteří nás žádali o podrobnější vysvětlení toho, co je věda a jak funguje a věříme, že jim těchto prvních 6 dílů pomohlo k lepšímu pochopení principiálních omezení a kompetencí vědy právě v otázce našeho původu.

Zachovejte nám přízeň a nezapomeňte — Pokud máte jakýkoliv dotaz, ať už k těmto odpovědím či k čemukoliv jinému, co se týká vědy a otázky našeho původu, pak nám určitě napište na redakce@genesisera.cz a my se pokusíme na vaši otázku odpovědět v některém z příštích dílů.

Více o Parku Drama věků naleznete na www.parkdramaveku.cz.

Další webináře a přednášky

Navštivte náš e-shop

Objevte novinky na našem e-shopu a rozšiřte hranice svého poznání

Pomozte nám tvořit více kvalitního obsahu.

Věnujte dobrovolný příspěvek na tvorbu kvalitního obsahu bez reklam.

Zvolte částku

Jsme nezisková organizace, vaši podporu investujeme zpět do šíření povědomí, znalostí a tvorby kvalitního obsahu, filmů a publikaci knih.