Úvod Magazín Bůh a Bible Stvoření Adama z vědeckého hlediska

Stvoření Adama z vědeckého hlediska

Dokáže moderní věda odpovědět na otázku, zda je člověk výsledkem inteligentního návrhu? Potvrzuje moderní věda biblickou výpověď, že: „Bůh na počátku stvořil člověka k Obrazu Svému, jako muže a ženu“?

Bible není materialistická ani proevoluční

Rozdíl mezi biblickým a materialistickým popisem reality bychom mohli ilustrovat na příkladu reklamního spotu, jehož cílem je vyvolat v lidech touhu pomáhat postiženým lidem. Bude-li spot pojat tělesně a suše popisně, odradí to většinu lidí, pokud ale bude natočen z pohledu hodnotového a vztahového, s jistým povznesením se nad překážky tělesného rázu, které ostatně máme všichni, a odkryje hloubku a ryzost mnohých lidí s hendikepem, je šance, že se mnozí nechají oslovit a naleznou mezi těmito spoluobčany možná vůbec poprvé ve svém životě opravdová přátelství na celý život. S Biblí je to podobné. Kdo hledá v Bibli opravdové přátelství sahající až za hrob, pochopí o svém původu a hodnotě víc, než akademik ověnčený tituly zleva i zprava, pokud o takové věci nestojí. A stačí k tomu překvapivě jen pár vět.

Vědecká nezbytnost úmyslného a inteligentního stvoření

Jako vědec zabývající se profesionálně dialogem mezi moderní vědou a biblickým viděním světa již více než 15 let tvrdím, že k úmyslného stvoření veškerenstva dojít nejen mohlo, ale s ohledem na vědecké poznatky dojít muselo! Tato logická nutnost není ve vědě žádnou novinkou, setkáváme se s ní prakticky na každém kroku. Např. logicky nutnou příčinou softwarového kódu je myslící programátor, který disponuje znalostí programovacího jazyka, nosného hardwaru i operačního systému, pod kterým program poběží. Když to řeknu hodně zjednodušeně, tak z vědeckého hlediska musely být všechny základní druhy organismů na počátku světa inteligentně a úmyslně stvořeny podle svých základních druhů a se schopností se množit každý podle svého druhu, protože jejich postupný vznik z prachu Země a případná transformace jednoho základního druhu v jiný je naprosto vyloučena z pohledu všech moderních vědních oborů – fyziky, chemie, biochemie, informatiky, matematiky, biologie i populační genetiky. Věda potvrzuje dnes a denně, že život nikde nevzniká, pouze se předává, a to v rámci svých základních druhů (na úrovni čeledí a rodů). Bible tvrdí, že život nikdy nevznikl a že jeho věčným majitelem je sám Bůh. Živé tedy pochází pouze ze živého, proto i při vzniku prvního člověka musel být přítomen živý Tvůrce, který svůj věčný (nezapříčiněný) život předal (vdechl) do prvního lidského těla zformovaného z prachu Země.

Jak Bůh stvořil Adama

Podstatné je, že Bible hovoří o stvoření člověka způsobem, který je z vědeckého hlediska roven komunikaci a „zhmotňování“ či ukládání nehmotných informací do hmotného nosiče informace.

Bůh stvořil Adama způsobem, jakým od té doby už žádný člověk nevznikl – spojením prachu Země, Božího Slova a Božího Ducha. Totéž platí o všech prvních živých organismech na světě.1 Evolucionisté však začínají a končí pouze u prachu Země. Věta: „Bůh řekl, a stalo se.“ vyjadřuje přesně tuto skutečnost, což je z vědeckého hlediska nejúsporněji a nejsnáze pochopitelné vyjádření vědou ověřené pravdy, že podstatou všeho živého jsou jazykově kódované informace „namodulované“ na chemické sloučeniny.

Význam biblického stvoření Adama

Každý člověk, který byl někdy na pohřbu blízkého člověka, ví, že tělo mrtvého člověka se vrací zpět do prachu Země, z něhož Bůh na počátku zformoval prvního člověka … a křesťané navíc věří, že duše (osobnost) člověka či dech života, se vrací zpátky k Bohu, který jej dal.

Nedovedu si představit pohřeb člověka, který by oslavoval údajné zvířecí předky, evoluci nebo velký třesk. Všichni, biblicky věřící i nevěřící, správně tušíme, že život je více než pokrm a tělo víc než šaty a že smrt nemůže mít poslední slovo. Zároveň však víme, že není jedno, jak žijeme a že nemorální (nevztahové) skutky si zasluhují spravedlivý soud a trest.

Jestliže člověk umírá během několika okamžiků a zůstává zde po něm jen bezvládné tělo, jako nějaká skořápka, potom by nás nemělo překvapovat, že Bůh na počátku stvořil Adama z prachu Země také během několika okamžiků, a stejně tak by nás nemělo překvapovat, že budeme i vzkříšeni k věčnému životu v poslední den během několika okamžiků. Žádná evoluce, žádné milióny let!

Biblický popis stvoření člověka v 1. a 2. kap. Genesis nám sice nesděluje technologické detaily Božího tvoření, ale vše podstatné pro život časný i věčný z něj můžeme snadno vyčíst:

  1. jsme dílem moudrého, milujícího a věčně živého Tvůrce,
  2. náš původ je nadpřirozený, nejsme pouze tělo, máme v sobě Boží dech,
  3. naším úkolem je uchovat si Jeho Obraz – morální charakter, k němuž jsme byli stvořeni,
  4. lidstvo existuje na Zemi cca 6 tisíc let,
  5. lidstvo je prakticky stejně staré jako příroda i sama Země a okolní vesmír,
  6. Bůh tvoří rychle a dokonale, nepotřebuje evoluci a dlouhé časy,
  7. byli jsme stvořeni pro věčně trvající vztah s Bohem, druhými lidmi a přírodou, smrt ani zlo neměly na tento svět nikdy přijít,
  8. člověk nemá právo měnit sebe ani svět dle vlastního uvážení, je pouze správcem Božího stvoření.

Mgr. Libor Votoček
Redakce genesisera.cz

Související články

Jak daleko a na co se díváme? 15/15 | Vrabcova píseň o naději

7. června 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Pilátovo referendum 14/15 | Vrabcova píseň o naději

7. června 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Mlčí Bůh? 13/15 | Vrabcova píseň o naději

7. června 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Pocit viny: břemeno, nebo dar? 12/15 | Vrabcova píseň o naději

7. června 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.